Marketing Management/ Strategisk Salg og Marketing

Formålet med afgangsprojektet er at identificere, beskrive, analysere, vurdere samt perspektivere aktuelle og praksisforankrede marketing problemstillinger.

Du kan se kursusbeskrivelsen  i kursuskataloget

Efteråret 2021

Dato Aktivitet 
  16.08.2021  Deadline for indlevering af emne på temaniveau samt prioriteret ønskeliste med 2‐3 vejledere sendes til Ulla Salomonsen (usalom@mgmt.au.dk)  
  Ultimo august    Studiekoordinator tildeler vejleder og herefter opstartsmøde med vejleder.   
  September‐december    Arbejde med afgangsprojekt  
  08.12.2021 kl. 12.00    Deadline for aflevering – nærmere information følger  
   Medio december‐medio januar     Mundtlig eksamen  

Forår 2022

  • 7.12. 2021 kl. 18.00- ca. 19.30 i lokale 2627-216, Fuglesangs Allé 4: infomøde ved studiekoordinator Henrik B. Sørensen.
  • 10.1. 2022: deadline for indlevering af emne på temaniveau samt prioriteret ønskeliste med 2-3 vejledere sendes til Ulla Salomonsen (usalom@mgmt.au.dk)
  • Ultimo januar: studiekoordinator tildeler vejleder, og I får besked via Brightspace. Herefter opstartsmøde med vejleder.
  • Januar - maj: arbejde med afhandling/afgangsprojekt.
  • 4.5. 2022 kl. 12.00: deadline for aflevering - nærmere information følger. 
  • Medio maj - primo juni: mundtlig eksamen.

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på blackboard/brightspace.

Frist for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et  senere semester 

Semester Eksamenstidspunkt Deadline for tilmelding 
Efterår       December / januar          8. august    
Forår       Maj / juni          8. januar