Organisation og Ledelse

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives afgangsprojekt, der udgør 15 ECTS, hvilket modsvarer ca. 420 timers arbejde.

Kursusbeskrivelsen for afgangsprojektet,  indehol­der de relevante oplysnin­ger om formålet med udarbejdelsen af afgangsprojektet. Du finder kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

Som hovedregel er udarbejdelsen af afgangsprojektet en individuel opgave, men det er muligt at udar­bejde afgangsprojektet sammen med én medstuderende.

Afgangsprojektets omfang er udspecificeret i kursusbeskrivelsen. 

Efterår 2022

15.8.2022: Frist for indsendelse af emne samt evt. ønske om vejleder - sendes pr. e-mail (brug din AU-mail) til Lisbeth Widahl Christensen, liw@mgmt.au.dk 

Ultimo august: Tildeling af vejleder (der bliver sendt besked til din AU-mail)

7.12.2022 kl. 12.00: Frist for aflevering af afgangsprojektet

December-medio januar: Mundtlig eksamen/forsvar

Forår 2023

  • 6.12.2022 kl. 17.15 ‐ ca. 18.30 (lokale: 2636-U214): Infomøde om afgangsprojektet v/HD-koordinator Ann-Kristina Løkke Møller.
  • 9.1.2023: Frist for indlevering af ”overordnet” emne (problemtype og også gerne virksomhed/virksomhedstype). Oplysningerne sendes til Lisbeth Widahl, liw@mgmt.au.dk.
  • Ultimo januar 2023: Der gives besked om tildelt vejleder via mail. Herefter kan vejleder kontaktes, og arbejdet med afgangsprojektet kan gå i gang.
  • Ultimo januar – afleveringsdato: Arbejde med afgangsprojekt
  • 3.5.2023 kl. 12.00: Deadline for aflevering af afgangsprojektet
  • Medio maj – primo juni: Mundtlig eksamen/forsvar

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på brightspace.