AU afskaffer studieaktivitetskravet på 45 ECTS pr. studieår

Den 1. februar 2021 er studieaktivitetskravet blevet afskaffet for alle uddannelser ved AU. Universitetsledelsen har samtidig valgt, at fastholde en række andre regler for fremdrift.

Som studerende ved Aarhus BSS betyder det, at du ikke længere skal afvikle 45 ECTS pr. studieår for at bevare din studieplads.

Følgende regler for fremdrift i studiet vil fortsat være gældende:

 • SU-reglen om studieaktivitet
  Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at SU-reglen om studieaktivitet fortsat er gældende. Dvs. det er fortsat gældende, at studerende mister deres SU, hvis de er forsinket med mere end 30 ECTS-point.

 • Maksimale studietider
  Er du bachelorstuderende skal du stadigvæk afslutte din uddannelse inden for normeret tid plus 12 måneder. Er du kandidatstuderende skal du afslutte din uddannelse inden for normeret tid plus 6 måneder.

 • Førsteårsprøven
  Er du bachelorstuderende på første år af din uddannelse skal du også fremover leve op til kravene i førsteårsprøven på din  uddannelse.

 • Automatisk tilmelding til speciale
  Er du kandidatstuderende vil du fortsat blive automatisk tilmeldt specialet på det fjerde semester af kandidatuddannelsen.

Hvor kan jeg finde flere informationer
Du kan finde vejledning om alle vigtige studieregler på din studieportal (find den via ’studerende.au.dk’) under linket ’Studievejledning’.

Har du spørgsmål til reglerne eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte studievejlederne for din uddannelse.

 

Med venlig hilsen

Studievejledningen på Aarhus BSS

Oops, an error occurred! Code: 20230321044920b65da5cd