Tilmelding til reeksamen vinter 2022

Husk at tilmelde dig reeksamen senest 7. februar 2022.

Kære studerende

Der er åben for tilmelding til reeksamen fra den 10. december 2021. Du kan tilmelde dig, når du kan se dit eksamensresultat fra den ordinære eksamen på enten Mitstudie.au.dk eller Studieselvbetjeningen (STADS). Hvis du tilmelder dig reeksamen før du har modtaget dit eksamensresultat fra den ordinære eksamen, vil din tilmelding blive afvist (også hvis du udeblev fra eksamen).

  • Du tilmelder dig reeksamen via Studieselvbetjeningen (STADS).
  • Deadline for tilmelding til reeksamen er den 7. februar 2022 kl. 23.59. (Der er servicevindue i weekenden den 5.-6. februar. Under servicevinduet vil studieselvbetjeningen i perioder vil være utilgængelig)

Vær opmærksom på at du ikke automatisk bliver tilmeldt reeksamen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen via din AU mail:

Reglerne: Du finder reglerne for reeksamen på din studieportal  - under ’Studerende.au.dk - uddannelse – Eksamen – Eksamenstil- og afmelding’.

For studerende på HD, MBA og masteruddannelser se studieportalen under din uddannelse - Eksamen – Reeksamen og sygeeksamen

Tid og sted: Du finder oversigten med tid og sted for din reeksamen i Eksamensplanen på din studieportal (under ’Eksamen’).  

Den foreløbige eksamensplan for reeksamener forventes offentliggjort i uge 4, 2022.

 

Med Venlig Hilsen
Aarhus BSS Studier

Oops, an error occurred! Code: 202403030023295f17b0d0