Valg til HD-Studienævnet

Der er udskrevet valg til HD-Studienævnet, og der skal vælges 4 studerende til studienævnet.

Kære HD-studerende

Der er nu udskrevet valg til HD-Studienævnet, og der skal i forbindelse med det forestående valg vælges 4 studerende til studienævnet. Det er meget vigtigt for studienævnets arbejde, at jer studerende deltager aktivt og gør jeres indflydelse gældende.

Jeg vil – som studieleder og studienævnsformand - derfor opfordre dig til at stille op til valget eller til at foreslå en eller flere af dine medstuderende at gøre det.

Hvad arbejder studienævnet med?

Studienævnet har til opgave at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning, f.eks. ved at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer i studieordninger, godkende fagbeskrivelser og følge op på undervisningsevalueringer. Studienævnet skal også godkende planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver. Endelig skal studienævnet udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning.

Jeg håber, at denne liste af opgaver indikerer, at det er særdeles vigtigt, at der er studerende, som har lyst til at være med i den spændende drøftelse af HD-studiets indhold og opbygning – det er jo jer, der i rollen som studerende ved, hvor ”skoen trykker”. Med deltagelse i studienævnsarbejdet får du direkte indflydelse på din uddannelsen og er med til at sikre, at I studerende bliver hørt.

Hvor stor er opgaven?

Der afholdes 4 årlige studienævnsmøder, og alle møder har en udstrækning på ca. 2 timer. Af hensyn til studenterrepræsentanterne tilstræbes det, at møderne placeres fra morgenstunden eller sidst på eftermiddagen.

Vil du vide mere? Hvis denne besked har vakt din nysgerrighed, eller skulle du have spørgsmål til, hvad det indebærer at være studentervalgt medlem af studienævnet, kan du kontakte undertegnede.

Hvordan stiller du op? Hvis du har lyst til at involvere dig – og derved få indflydelse på dit HD-studie - skal du formelt opstilles. Du kan læse mere om valget på www.au.dk/valg. Der er ligeledes en udførlig vejledning til ”Sådan stiller du op”, hvor du skal bruge valgsystemet E-vote. Du skal dog være opmærksom på, at perioden for opstilling løber fra 10. til 14. oktober, og skulle du være interesseret, så få din opstilling på plads i passende god tid inden den 14. oktober kl. 12.00, der er den ultimative deadline. Skulle du løbe ind i praktiske udfordringer, vil du kunne få hjælp hos Valgsekretariatet, som kan kontaktes på 8715 3325 eller valg@au.dk.

Venlig hilsen

Michael Christensen

HD-studieleder

Tlf.: 871 65001

E-mail: mic@econ.au.dk

Oops, an error occurred! Code: 2023052904432211f05823