Valg til HD-studienævnet

Der er nu udskrevet valg til HD-studienævnet, og der skal vælges 4 studerende til studienævnet. Det er meget vigtigt for studienævnets arbejde, at de studerende deltager aktivt og gør deres indflydelse gældende

10.10.2018 | Lene Merete Pedersen

Jeg vil – som studieleder og studienævnsformand - derfor opfordre dig til at stille op til valget eller til at foreslå en eller flere af dine medstuderende at gøre det.

Hvad arbejder studienævnet med?

Studienævnet har til opgave at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning, f.eks. ved at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer i studieordninger, godkende fagbeskrivelser og følge op på undervisningsevalueringer. Studienævnet skal også godkende planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver. Endelig skal studienævnet udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning. Jeg håber, at denne liste af opgaver indikerer, at det er særdeles vigtigt, at der er studerende, som har lyst til at være med i den spændende drøftelse af studiet indhold og opbygning – det er jo jer, der i rollen som studerende ved, hvor ”skoen trykker”. Med deltagelse i studienævnsarbejdet får du direkte indflydelse på din uddannelsen og er med til at sikre, at de studerende bliver hørt.

Hvor stor er opgaven?

Der afholdes 3 – 4 årlige studienævnsmøde, og alle møder har en udstrækning på 2 til 3 timer. Af hensyn til studenterrepræsentanterne tilstræbes det, at møderne placeres fra ”morgenstunden” eller sidst på en eftermiddag.

Vil du vide mere?

Hvis denne besked har vakt din nysgerrighed eller skulle du have spørgsmål til, hvad det indebærer at være studentervalgt medlem af studienævnet, kan du kontakte undertegnede, men du har også mulighed for at kontakte Søren Stadil (soeren.stadil@gmail.com / tlf. 5073 5347), som i øjeblikket er studenterrepræsentant i studienævnet.

Hvordan stiller du op?

Hvis du har lyst til at involvere dig – og derved få indflydelse på dit studie - skal du formelt opstilles. Opstillingsblanketten findes på www.au.dk/valg. Der er ligeledes en udførlig vejledning til ”Sådan stiller du op som kandidat”, ligesom der altid er mulighed for at søge vejledning i valgcirkulæret, som også findes på hjemmesiden.

Du skal dog være opmærksom på, at perioden for opstilling løber fra 18. til 26. oktober, og skulle du være interesseret, så få din opstilling på plads i passende god tid inden den 26. oktober, idet 26. oktober kl. 12.00 er den ultimative deadline.

Skulle du løbe ind i praktiske udfordringer, vil du kunne få hjælp hos Valgsekretariatet, som kan kontaktes på 8715 3325 eller valg@au.dk.

Med venlig hilsen 

Søren Erik Nielsen

HD-studieleder

sen@mgmt.au.dk / 2140 0247    

Studerende