Eksamensplaner - HD (Aarhus)

Dato for næstkommende eksamensplan

Endelig reeksamensplan vinter 2021-22 offentliggøres d. 10. februar 2022

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.