Eksamensplaner - HD (Aarhus)

Dato for næstkommende eksamensplan (EVU)

Den foreløbige reeksamensplan for V22-23 offentliggøres d. 23. januar 2023.

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.