Eksamenstilmelding og -framelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Når du tilmelder dig et fag, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinær eksamen i faget.

Husk at tjekke at du er tilmeldt eksamen på Selvbetjeningen.

Din eksamenstilmelding kan stå med en af følgende status:  

  • Ej checket: Studieadministrationen har ikke behandlet din eksamenstilmeldingen endnu
  • Afvist: Fakturaen for deltagerbetaling er ikke betalt eller betalingen er ikke registreret korrekt systemet. Kontakt studieadministrationen, hvis fakturaen er betalt.
  •  Godkendt: Fakturaen er betalt og du har ret til at deltage i eksamen.

I din studieordning finder du en oversigt over, hvilke fag/eksamener du skal tilmeldes.

Kontakt studieadministrationen pr. mail evu.bss@au.dk  , hvis du har spørgsmål til din eksamenstilmelding eller ønsker, at blive tilmeldt yderligere eksamener.

Husk at tjekke din eksamenstilmelding

HUSK at tjekke din eksamenstilmeldingen inden eksamen!
Din eksamenstilmelding vil først stå som tilmeldt, når din faktura er betalt og du vil derefter kunne deltage i eksamen. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg, bliver du automatisk tilmeldt reeksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamen.

Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du har været tilmeldt, dvs. har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

I venstremenuen kan du finde reeksamensplanen.

Afmelding af eksamen og reeksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen og eventuelt første reeksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 8 dage inden eksamensdatoen. Du skal framelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du skal være opmærksom på, at hvis du framelder dig eksamen, får du først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Afhængig af dit studie kan der gå lang tid mellem de ordinære eksaminer udbydes.

Vær opmærksom på at du har ret til tre eksamensforsøg i hvert fag. Men du har ikke ret til at følge undervisningen i et fag igen, medmindre du betaler for faget igen.

Dispensationer

Husk at hvis du skal ansøge om særlige vilkår til eksamen, skal ansøgningen med relevant dokumentation være modtaget af Studienævnet senest seks uger inden din eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen.    

Vær opmærksom på, at du på hvert semester skal genansøge på ny om særlige vilkår.

Læs mere om dispensationer.