Reeksamen og sygeeksamen

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg, bliver du automatisk tilmeldt reeksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamen.

Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du har været tilmeldt, dvs. har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

I venstremenuen kan du finde reeksamensplanen.

Tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

 

Tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester skal ske på mail til evu.bss@au.dk 

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

Vintereksamen: 26. september 
Sommereksamen: 28. marts

Afmelding af eksamen og reeksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen og eventuelt første reeksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 8 dage inden eksamensdatoen. Du skal framelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du skal være opmærksom på, at hvis du framelder dig eksamen, får du først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Afhængig af dit studie kan der gå lang tid mellem de ordinære eksaminer udbydes.

Vær opmærksom på at du har ret til tre eksamensforsøg i hvert fag. Men du har ikke ret til at følge undervisningen i et fag igen, medmindre du betaler for faget igen.

Dispensationer

Husk at hvis du skal ansøge om særlige vilkår til eksamen, skal ansøgningen med relevant dokumentation være modtaget af Studienævnet senest seks uger inden din eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen.    

Vær opmærksom på, at du på hvert semester skal genansøge på ny om særlige vilkår.

Læs mere om dispensationer.