Tilmelding til undervisning på financiel rådgivning HD 2. del 

Efterår 2022

På HD 2. del Finansiel rådgivning kan du tilmelde dig følgende i efteråret 2022:

3. semesters fag 

Valgfag 

Afgangsprojekt

Forår 2022

På det anbefalede forløb for studerende på HD Finansiel Rådgivning udbydes der fagene på følgende semestre: 

2. semester: 

Skatteret

Finansielle virksomheders produkter og services

4. semester: 

Afgangsprojektet. 

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. del inden for sit speciale.

Du kan læse mere omkring processen for afgangsprojektet her