Tilmelding til undervisning på HD 2. del Finansiering 

Efterår 2022

På HD 2. del Finansiering kan du tilmelde dig følgende i efteråret 2022:

3. semesters fag 

Seminar 

Valgfag 

Afgangssprojekt

Forår 2023

På det anbefalede forløb for studerende på HD Finansiering udbydes der fagene på følgende semestre: 

4. semester: 

Afgangsprojektet.

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. del inden for sit speciale.

Du kan læse mere omkring processen for afgangsprojektet her