HD 1. del i Herning 

Efteråret 2022

På HD 1. del kan du tilmelde dig følgende fag i efteråret 2022

1. semester:

Organisation

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse

3. semester:

Dataanalyse

Erhvervsøkonomisk metode

Valgfag

Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk

Foråret 2023

På HD 1. del kan du tilmelde dig følgende i foråret 2023

2. semesters fag

Finansierings-og investeringsanalyser

Samfundsøkonomi

Erhvervsret

4. semesters fag

Afsluttende projekt

Valgfag