HD 1. del i Herning 

Efteråret 2022

På HD 1. del kan du tilmelde dig følgende fag i efteråret 2022

1. semester:

Organisation

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse

3. semester:

Dataanalyse

Erhvervsøkonomisk metode

Valgfag

Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk

Foråret 2022

På HD 1. del kan du tilmelde dig følgende i foråret 2022

2. semesters fag

Finansierings-og investeringsanalyser

Samfundsøkonomi

Erhvervsret

4. semesters fag

Afsluttende projekt

Valgfag

Opbygning af HD 1. del

Fra september 2020 vil undervisningen på HD 1. del følge en ny studieordning.

Der vil være en længere overgangsperiode, hvor den nuværende studieordning udfases.  

For at du kan orientere dig i, hvilke fag du mangler i dit studie, har vi lavet en sammenligning af de to studieordninger nedenfor.