Undervisningstilmelding for Strategisk Salg og Marketing 

Efterår 2021

På HD 2. del Strategisk Salg og Marketing kan du tilmelde dig følgende fag i efteråret 2021:

1. semesters fag

 

Marketing Management

Anvendt Markedsanalyse

Værdibaseret prisfastsættelse

3. semesters fag

Valgfag

Seminar 

Forår 2021

På det anbefalede forløb for studerende på HD Marketing Management  udbydes der fagene på følgende semestre: 

2. semester: 

Strategisk markedsledelse   Det anbefales, at man har gennemført 1. semester fagene forud for dette fag, men det er ikke et krav.

Innovation og forretningsudvikling

Markedskommunikation og branding

4. semester:

Afgangsprojekt