Undervisningstilmelding for HD 2. del Organisation og Ledelse 

Efterår 2022

På HD 2. del Organisation og ledelse kan du tilmelde dig følgende i efteråret 2022:

3. semesters fag 

Seminar 

Valgfag 

Afhandling 

Forår 2023

På det anbefalede forløb for studerende på HD Organisation og Ledelse udbydes der fagene på følgende semestre: 

Afgangsprojektet. 

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. del inden for sit speciale.

Du kan læse mere omkring processen for afgangsprojektet her