Valgfag

Efterårssemesteret: Tilmeldingsrunde til valgfag til HD 1. og 2. del foregår 1. april -1. maj  (perioden er forbeholdt ændringer)

Forårssemestet: Tilmeldingsrunde til valgfag på HD 1. del valgfag forgår 1. oktober - 1.november (perioden er forbeholdt ændringer)

Tilmelding foregår via den studieadministrative selvbetjening på mit.au.dk

Kursuskatalog

Du kan vælge valgfag i Aarhus og i Herning.

Du kan læse mere om fagene i Aarhus Universitets kursuskatalog www.kursuskatalog.au.dk.

 

 

 

Sådan søger du

Selvbetjeningen
For at få adgang til selvbetjeningen skal du logge på mit.au.dk. Du logger på med samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard.

Her finder du menuen ”studium” og klikker på ”den studieadministrative selvbetjening.”

Du bliver bedt om at logge på igen, og her bruger du igen samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard.

Når du kommer ind i selvbetjeningen, skal du vælge menuen ”undervisning” og dernæst ”tilmeldinger.” Her får du mulighed for at se de tilmeldingsblanketter, der er gældende for HD. Vælg den blanket, der er relevant for dig. Sæt kryds ud for de fag, du vil tilmeldes og bekræft tilmelding. Du har mulighed for at printe en kvittering ud, og det anbefaler vi.

Når du er tilmeldt undervisningen, sætter studieadministrationen en betalingspost på de aktiviteter, du er tilmeldt. Først når det er gjort, vil din tilmelding være registreret korrekt. Derfor vil du i første omgang kunne se din tilmelding som ”under behandling”. Dette ændrer sig, når betalingsforholdene er registreret af studieadministrationen.