HD 1. del - valgfag

Du har mulighed for at vælge valgfag om efteråret og om foråret.

I det anbefalede studieforløb på 2 år ligger der 1 valgfag a 5 ECTS på 3. semester og 1 valgfag a 5 ECTS på 4. semester.  

Efterår

Som HD 1. dels studerende skal du have et valgfag, som i det normerede forløb ligger på dit 3. semester (efterår). Det vil sige at du skal tilmelde dig valgfag i perioden via selvbetjeningen.

Fristen er forlænget til d. 8. august 2020. 

På de nedenstående links til kursuskataloget kan du læse mere om fagindhold, eksamensform, hvem der underviser etc. 

Tidpunkt og sted for undervisning kan du finde i timeplaner 

Aarhus:

Forhandlingsteknik  

Ledelse af teams                                                                                                                                                     

Herning:

Forhandlingsteknik

Serviceøkonomi 

Forår

Som HD 1. dels studerende skal du have valgfag som i det normerede forløb ligger på dit 4. semester (forår). Det vil sige at du skal tilmelde dig valgfag i perioden 1. oktober -1. november. 

Fristen for tilmelding er forlænget til den 8. januar. 

Tidpunkt og sted for undervisning kan du finde i timeplaner 

I foråret 2020 udbyder vi nedenstående fag: 
 

Aarhus:

Digitalisering i et forretningsmæssigt perspektiv                                                                              

Virksomhedens interne og eksterne kommunikation      

Herning:

Strategi 

                                                             

Når du vælger fag er det vigtigt at du ved, at Digitalisering i et forretningsmæssigt perspektiv, Planlægningen af virksomhedens interne og eksterne kommunikation og Strategi er fag med et fagligt fokus, som ikke er indeholdt i de obligatoriske fag på HD 1. del.