Organisation og Ledelse efterår

På specialiseringen Organisation og Ledelse skal du vælge valgfag som ialt svarer til 10 ECTS i dit studieprogram. Du har mulighed for at vælge valgfag som undervises enten i Aarhus eller i Herning. 

Bemærk hvis du vælger faget "Økonomistyring i ledelsesperspektiv" i Herning, kan du ikke vælge "Management control" faget i Aarhus og omvendt pga. et vist fagligt overlap. 

Valgfag i efteråret 2020

Som studerende på specialiseringen Organisation og ledelse har du mulighed for at vælge følgende valgfag i efteråret 2020: 

 

Udbydes i Aarhus

Ledelse og organisationspsykologi (Ugedag: Mandag/Torsdag ) 

Management control: Lean Beyond Budgeting, Balanced Scorecard (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)   

 

Udbydes i Aarhus og Herning 

Lederen som forandringsagent (Ugedag: Torsdag (Aarhus)/Lørdag (Herning)

 

Udbydes i Herning 

Økonomistyring i ledelsesperspektiv (Sted: Herning, Ugedag: Torsdag)

Business analysis and valuation (Sted: Herning, Ugedag: Torsdag/Lørdag)

Pensionsøkonomi (Sted: Herning, Ugedag: Tirsdag)

 

1. semester fag fra en anden HD specialisering, har du også mulighed for at vælge som valgfag.

Hvis du vælger 1. semester fag,  skal du være ekstra opmærksom på et evt. undervisningssammenfald med faget: seminar (hvor der er mødepligt)

 

Udbydes i Aarhus 

Fixed income (Ugedag: Lørdag)

Portfolio analysis (Ugedag: Lørdag)

Marketing Management (Uge dage: Mandag/Onsdag)

Anvendt markedsanalyse (Ugedag: Mandag) 

Du kan ikke vælge faget "anvendt markedsanalyse", hvis du skal deltage i seminarrækken. Undervisningen finder sted mandage i sammenfaldende uger og der er mødepligt på seminarrækken. 

Værdibaseret prisfastsættelse (Ugedag: Onsdag)

 

Udbydes i Aarhus og Herning 

Eksternt regnskab (Ugedag: lørdag (Aarhus), tirsdag/lørdag(Herning))

Skema og undervisningssammenfald

Når du vælger valgfag skal du være opmærksom på om der er evt. undervisningssammenfald.

Du tjekker om der er sammenfald i timeplaner nedenfor<font color="#000120">.</font>

Fristen for afmelding er 1. september / 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Du melder fra ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Guide til tilmelding i selvbetjeningen

Du tilmelder dig fag i det kommende semester via STADS selvbetjeningen.

Bemærk: Hvis du er indskrevet på enkeltfag og ikke den fulde uddannelse, skal du ansøge om fag i det kommende semester på bss.au.dk/efteruddannelser.

Du får adgang til STADS selvbetjeningen igennem mitstudie 

For at tilmelde dig fag på selvbetjeningen, skal du følgende nedestående punkter:

1.       Klik på menupunktet ”Undervisning” og derefter ”Tilmeld

2.       Vælge tilmeldingsblanket under Drop Down-menuen

3.       Sæt kryds ud for de fag, du ønsker at tilmelde dig

4.       Bekræft tilmelding

5.       Gem/print kvittering fra pop-up vindue

Har du spørgsmål til den faglige sammenhæng, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for din specialisering.