Regnskab og Økonomistyring efterår

På specialiseringen Regnskab og Økonomistyring skal du vælge valgfag som ialt svarer til 10 ECTS i dit studieprogram. Du har mulighed for at vælge valgfag som undervises enten i Aarhus eller i Herning.

Der er nogle OBS punkter omkring dine muligheder: 

1. Der er stor overensstemmelse mellem fagene Regnskabsanalyse og værdiansættelse i Aarhus og Business Analysis and Valuation (tidligere virksomhedsanalyse) i Herning, derfor er det alene muligt at vælge det ene af fagene.

2. Der er et vist overlap mellem Økonomistyring i ledelsesperspektiv i Herning og Management Control i Aarhus, derfor er det alene muligt at vælge det ene af fagene.    

3. Ved valg af  Business Analysis” i Herning, vil der være undervisningssammenfald med seminar i Aarhus. 

Valgfag i efteråret 2020

Som studerende på specialiseringen Regnskab og Økonomistyring har du mulighed for at vælge følgende valgfag i efteråret 2020: 

 

Udbydes i Aarhus

Ledelse og organisationsadfærd (Ugedag: Mandag) 

Organisationsteori og -design (Ugedag: Torsdag)

Ledelse og organisationspsykologi (Ugedag: Mandag/Torsdag ) 

Regnskabsanalyse og værdiansættelse (Ugedag: Lørdag)  

Management control: Lean Beyond Budgeting, Balanced Scorecard (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)  

Styring af projekter og projekters økonomi (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)  

 

Udbydes i Aarhus og Herning 

Lederen som forandringsagent (Ugedag: Torsdag (Aarhus)/Lørdag (Herning)

 

Udbydes i Herning 

Økonomistyring i ledelsesperspektiv (Sted: Herning, Ugedag: Torsdag)

Pensionsøkonomi (Sted: Herning, Ugedag: Tirsdag)

 

 

1. semester fag fra en anden HD specialisering, har du også mulighed for at vælge som valgfag.

Hvis du vælger 1. semester fag,  skal du være ekstra opmærksom på et evt. undervisningssammenfald med faget: seminar (hvor der er mødepligt)

 

Udbydes i Aarhus 

Fixed income (Ugedag: Lørdag)

Portfolio analysis (Ugedag: Lørdag)

 

Marketing Management (Uge dage: Mandag/Onsdag)

Anvendt markedsanalyse (Ugedag: Mandag)

Værdibaseret prisfastsættelse (Ugedag: Onsdag)

Skema og undervisningssammenfald

Når du vælger valgfag skal du være opmærksom på om der er evt. undervisningssammenfald.

Du tjekker om der er sammenfald i timeplaner nedenfor<font color="#000120">.</font>

Fristen for afmelding er 1. september / 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Du melder fra ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Guide til tilmelding i selvbetjeningen

Du tilmelder dig fag i det kommende semester via STADS selvbetjeningen.

Bemærk: Hvis du er indskrevet på enkeltfag og ikke den fulde uddannelse, skal du ansøge om fag i det kommende semester på bss.au.dk/efteruddannelser.

Du får adgang til STADS selvbetjeningen igennem mitstudie 

For at tilmelde dig fag på selvbetjeningen, skal du følgende nedestående punkter:

1.       Klik på menupunktet ”Undervisning” og derefter ”Tilmeld

2.       Vælge tilmeldingsblanket under Drop Down-menuen

3.       Sæt kryds ud for de fag, du ønsker at tilmelde dig

4.       Bekræft tilmelding

5.       Gem/print kvittering fra pop-up vindue

Har du spørgsmål til den faglige sammenhæng, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for din specialisering. 

Koordinator for regnskab og økonomistyring i Herning er: Finn Steen Jakobsen 

Koordinator for regnskab og økonomistyring i Aarhus er: Finn Schøler