Betaling

Som deltidsstuderende betaler du (eller din arbejdsgiver) selv en del af udgifterne til undervisning og administration. Den anden del yder staten som et tilskud til universitetet i form af et såkaldt taxametertilskud. Universitetet tager forbehold for ændringer i deltagerbetalingen.

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Hvis du har ændringer i dine betalingsoplysninger, skal du sende en mail med de nye oplysninger til evu.bss@au.dk 

 

 

Pris

MBA

Betaling og priser for MBA 

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Fra og med efteråret 2018 koster hvert undervisningsmodul 21.000 kr. og afhandlingen 36.000 kr. Undervisningsafgiften fra og med efteråret 2018 er 225.000 kr. Hertil kommer udgifter til materialer, litteratur og forplejning svarende til ca. 30.000 kr. for det samlede forløb. Der tages forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

For valgfaget 'Digital innovation og digital transformation' er prisen 30.000 kr.

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Master i digital innovation

Betaling og priser for Master i digital innovation

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Prisen for masteruddannelsen er:
24.000 kr.* pr. semester (15 ECTS)
96.000 kr.* for hele masteruddannelsen

Ønsker du at tage enkeltfag er prisen:
8.000 kr.* for et 5 ECTS-fag
16.000 kr.* for et 10 ETCS-fag

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 477 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Obligatorisk forplejningsgebyr på 1-3. semester
(Masterafhandlingen er undtaget)
1.860 kr. for et 10 ECTS fag
930 kr. for et 5 ECTS fag

Forventede udgifter til litteratur
Ca. 500 kr. pr. fag.

Master i IT

Hvert Master i it-enkeltfag på Aarhus BSS koster 8.000 kr.*, og den samlede pris for en fagpakke er derfor 24.000 kr.* på nær fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation, som koster 30.000 kr.* Prisen for en hel master i it er summen af prisen for fire fagpakker, som hos os starter ved 96.000 kr.*)

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 660 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig og dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg pr. fag og administration, samt giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang.  

Master i skat

Betaling og priser for Master i skat

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Deltagerbetaling pr. fag 10.750 kr.* og 20.000 kr.* for masterafhandlingen. Pris for hele uddannelsen er ca. 105.000*. Desuden skal der påregnes udgifter til litteratur og forplejning.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Master i narkotika og alkoholindsatser

Pris for Master i narkotika- og alkoholindsatser

  • 70.000 kr.* for hele uddannelsen
  • 17.500 kr.* for første semester.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Betalingsfrist

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Der vil være en betalingsfrist på 14 dage.

Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din studieplads.

Hvis du søger kort tid inden studiestart eller hvis du er optaget på tomplads, må du forvente en kort betalingsfrist (ofte kun få dage), da afklaringen af, hvorvidt der er ledige studiepladser sker tæt på studiestart og tæt på de frister, der giver universitetet mulighed for statstilskud. Den korte betalingsfrist sikrer også, at du kan få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit studie.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender vi en rykkerskrivelse til oplyste fakturamodtager. Reageres der ikke på rykkeren, vil du blive udmeldt af universitetet.

Betaling i mindre rater

Betalingen for de uddannelser, som strækker sig over mere end et semester, falder i rater. Du skal derfor ikke betale hele uddannelsesudgiften på én gang. Betalingen opkræves normalt én gang pr. semester. Dog kan du få flere fakturaer, hvis du er optaget på mere end et fag. Du binder dig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkelt fag ad gangen.

Moms

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Ud over deltagerbetalingen for undervisningen, er der normalt yderligere udgifter til litteratur og evt. forplejning. Forplejning pålægges moms.

Refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til mailen evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end ovenstående frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Du vil dog stadig have ret til tre eksamensforsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).