Eksamensplaner - MBA og Master

Dato for næstkommende eksamensplan

Foreløbige reeksamensplaner V20/21 offentliggøres d. 27. januar (datoer er foreløbige)

De endelige reeksamensplaner V20/21 offentliggøres d. 11. februar

Midterm S21 offentliggøres d. 2. februar (midterm er ikke relevant på alle uddannelser)

Eksamensplanerne opdateres løbende

En systemændring bevirker, at eksamensaktiviteter nu bliver direkte overført til de individuelle skemaer på timeplanerne. Der vil ofte være tale om foreløbige datoer. Datoerne kan derfor ikke forventes at være endelige.

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

MBA og Master

Eksamensplan, vinter 2020/21

Eksamensplan, sommer 2021

Eksamensplan, vinter 2021/22

Studerende på master i skat vil blive oplyst om eventuelle reeksamensdatoer på Blackboard