Karakterer og bedømmelse

Eksamensresultater og karakterer

Alle dine eksamensresultater offentliggøres i selvbetjeningen STADS.

7-trinsskalaen

Der bedømmes enten efter 7-trinsskalen eller til Bestået/Ikke bestået.

 • 12 - DEN FREMRAGENDE PRÆSTATION
  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
   
 • 10 - DEN FORTRINLIGE PRÆSTATION
  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
   
 • 7  - DEN GODE PRÆSTATION
  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
   
 • 4 - DEN JÆVNE PRÆSTATION
  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
   
 • 02 - DEN TILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
   
 • 00 - DEN UTILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
   
 • -3 - DEN RINGE PRÆSTATION
  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

Karakterbekendtgørelsen

Læs mere om bedømmelse på 7-trinsskalaen i
Karakterbekendtgørelsen