Reeksamen og sygeeksamen

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består eller udebliver til dit 1. eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS). 

Er du enkeltfagsstuderende, skal du tilmelde dig reeksamen ved at skrive til evu.bss@au.dk

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i reeksamensperioden (der typisk ligger i henholdsvis februar eller august) er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Har du været til din ordinære eksamen i marts/april eller oktober/november, kan reeksamensperioden godt ligge tidligere.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.  

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Har du afmeldt dig den ordinære eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at de fleste eksamener kun udbydes én gang om året, og det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen. 

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester:

SEMESTER

REEKSAMENSTIDSPUNKT

DEADLINE FOR TILMELDING

Efterår

Februar 2023

7. februar

Forår

August 2022

6. juli 

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at de fleste fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et senere semester:

SEMESTER

EKSAMENSTIDSPUNKT

DEADLINE FOR TILMELDING

Efterår

Oktober/november

3. juni 

Efterår

December/januar

25. september

Forår

Marts/april

10. december

Forår

Maj/juni

27. marts

Du skal tilmelde dig reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester ved at sende en e-mail til  evu.bss@au.dk.  

Du vil kunne afmelde dig eksamen indtil 8 dage inden eksamensdatoen. Du skal afmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du skal være opmærksom på, at hvis du afmelder dig eksamen, får du først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Afhængig af dit studie kan der gå lang tid mellem at de ordinære eksaminer udbydes.

Vær opmærksom på at du har ret til tre eksamensforsøg i hvert fag. Men du har ikke ret til at følge undervisningen i et fag igen, medmindre du betaler for faget igen.

Er du Master i IT studerende, hvor uddannelsens tilrettelæggelse betyder at fagene udbydes hvert andet år, skal du være opmærksom på at 3. eksamensforsøg udbydes ½ år efter afvikling af 2. forsøg.