Reeksamen og sygeeksamen

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg, bliver du automatisk servicetilmeldt reeksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamen.

Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du har været tilmeldt, dvs. har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Her på din studieportal finder du ligeledes reeksamensplanen.

Afmelding af reeksamen

Afmelding af reeksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen og første eventuelle reeksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig reeksamen indtil 8 dage inden eksamensdatoen. Hvis du ikke ønsker at deltage i reeksamen, skal du senest 8 dage før eksamensdatoen afmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk  Husk at angive dit studienummer og navnet på eksamen.

Du skal  være opmærksom på, at hvis du framelder dig reeksamen, får du først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Afhængig af dit studie kan der gå lang tid mellem de ordinære eksaminer udbydes.

Er du Master i IT studerende, hvor uddannelsens tilrettelæggelse betyder at fagene udbydes hvert andet år, skal du være opmærksom på at 3. eksamensforsøg udbydes ½ år efter afvikling af 2. forsøg.

Vær opmærksom på at du har ret til tre eksamensforsøg i hvert fag. Men du har ikke ret til at følge undervisningen i et fag igen, medmindre du betaler for faget igen

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Vintereksamen: 26. september 
  • Sommereksamen: 28. marts