Fortrolige specialer og projekter

Studerende samarbejder ofte med private virksomheder og organisationer i forbindelse med afhandlinger og projekter. I mange tilfælde ønsker de eksterne samarbejdspartnere at indgå aftaler om fortrolighed, der sikrer dem mod, at oplysninger om interne virksomhedsforhold kommer ud til uvedkommende.

Aarhus Universitets forpligtelser

Hvis en virksomhed eller en organisation i forbindelse med et samarbejde med en studerende omkring en afhandling eller projektrapport ønsker fortrolighed omkring de oplysninger, som den studerende og AU opnår kendskab til, forpligter AU sig til at følge de regler, der er angivet nedenfor. Det er vigtigt at bemærke, at en væsentlig del af disse regler kun træder i kraft, hvis afhandlingen eller rapporten mærkes ’Fortrolig’.

Når en studerende meddeler vejlederen, at der i forbindelse med den studerendes arbejde med en afhandling/projektrapport er indgået aftale med en virksomhed/organisation om fortrolighed, gælder følgende:

  • Vejlederen har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som vedkommende erhverver sig i kraft af vejledningsprocessen.

Hvis afhandlingen/projektrapporten i kraft af aftalen mellem virksomheden/organisationen og den studerende mærkes "Fortrolig", gælder desuden følgende:

  • De afleverede eksemplarer af afhandlingen/projektrapporten vil kun være tilgængelige for vejleder/eksaminator, censor og det nødvendige administrative personale. Der vil ikke blive distribueret eksemplarer til andre.
  • Vejleder/eksaminator og censor har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som vedkommende erhverver sig i kraft af afhandlingens/projektrapportens indhold og den evt. tilhørende mundtlige eksamination.
  • Det administrative personale har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som måtte blive erhvervet i kraft af afhandlingens/projektrapportens indhold.
  • Vejleder/eksaminator sikrer, at den evt. tilhørende mundtlige eksamination er lukket for tilhørere.
  • I det omfang, biblioteket modtager kopi af afhandlingen/projektrapporten, vil denne ikke være tilgængelig for gennemlæsning og/eller udlån.
  • I en evt. ankesag i forbindelse med en eksamensklage vil afhandlingen/projektrapporten være tilgængelig for samtlige medlemmer af ankenævnet, og disse vil alle være omfattet af tavshedspligten nævnt under punkt 3.

Den studerendes forpligtelser

Der er ofte behov for en indbyrdes aftale om fortrolighed direkte mellem virksomheden/organisationen og den studerende. Her er der ofte forskellige ønsker til udformningen af en sådan aftale, og det er op til de to parter selv at udforme den. Som en hjælp har AU dog udarbejdet et forslag til en aftaletekst, som det anbefales, at den studerende og virksomheden benytter.

Se Aftale om fortrolighed. Følgende kan underskrive fortrolighedsaftalen:

MBA: Studieleder Franziska Günzel-Jensen

Master i It: Studieleder Sune Dueholm Müller

Master i skat: Den enkelte vejleder, så kontakt din egen vejleder

Master i digital innovation: Studieleder Lars Haahr 

Master i Rusmidler: Studieleder Bagga Bjerre