MBA studieordningsændring 2021

Fra september 2021 vil undervisningen på MBA følge en ny studieordning.

Der vil være en længere overgangsperiode, hvor den nuværende studieordning udfases.  

For at du kan orientere dig i, hvilke fag du mangler i dit studie, har vi lavet en sammenligning af de to studieordninger nedenfor. 

Oversigt over studieordningerne

MBA studieordning 2020

MBA studieordning 2021

Den fulde MBA-uddannelse består af 60 ECTS, fordelt på tre fag, svarende til 15 ECTS som alle studerende skal bestå, samt 30 ECTS, som skal vælges fra tre fagblokke. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt på 15 ECTS, inklusiv metode.

30 ECTS kan vælges fra tre fagblokke, centreret omkring følgende kategorier:

 • Økonomi
 • Organisation
 • Markedsinnovation

Studerende kan frit vælge to fag fra hver blok, svarende til 10 ECTS pr. blok.

Kommende fagudbud på 2021 MBA studieordning

Alle studerende skal bestå:

 • Alle de obligatoriske fag 
 • 2 valgfag per valgfagsblok (økonomi, organisation, markedsinnovation)

Alle fag er 5 ECTS undtagen Masterprojekt som er 15 ECTS

Udfasning af fag

Nedenfor kan du se, hvornår hvilke fag udbydes næste gang og den planlagte ændring.  

 • Marketing udbydes i efteråret 2021 og for sidste gang i efteråret 2022. Et af valgfagene i den nye studieordning er Markedsrelationer. Dette fag kan tages, hvis man som studerende mangler Marketing efter efteråret 2022. Man skal dog være opmærksom på, at Markedsrelationer udbydes første gang i foråret 2022, og derefter hvert andet år i forårssemestret.
 • Driftsøkonomi og forsyningskæder udbydes sidste gang i foråret 2021. I foråret 2022 udbydes valgfaget Virksomhedsøkonomi under den nye studieordning. Studerende kan tage faget Virksomhedsøkonomi, hvis de mangler Driftsøkonomi og forsyningskæder efter foråret 2021. Man skal dog være opmærksom på, at Virksomhedsøkonomi udbydes første gang i foråret 2022, og derefter hvert andet år i forårssemestret.
 • Managing People and Behaviour in Organisations udbydes sidste gang i foråret 2021. I foråret 2022 udbydes valgfaget HRM under den nye studieordning. Studerende kan tage faget HRM, hvis de mangler faget Managing People and Behaviour in Organisations efter foråret 2021. Man skal dog være opmærksom på, at HRM udbydes første gang i foråret 2022, og derefter hvert andet år i forårssemestret.
 • Erhvervsøkonomisk metode til evidensbaserede ledelsesbeslutninger udbydes i efteråret 2021 og for sidste gang i efteråret 2022. Derefter udbydes det ikke, da metode fremover indgår som en del af Masterprojektet.
 • Strategy, Industri og strukturøkonomi og Finans- og økonomistyring indgår alle i den nye studieordning under nye titler. Studerende der mangler disse fag, har mulighed for at tage fagene med de nye titler. Fra efteråret 2021 udbydes Strategy som Strategi og Industri og strukturøkonomi udbydes som Industriøkonomi. Fagene udbydes fremover hvert efterårssemester. Finans- og økonomistyring udbydes fra foråret 2022 som Finansiering og udbydes fremover hvert forårssemester.

Valgfag MBA 2017-2020

Hvis du har bestået valgfag fra MBA uddannelsen i perioden 2017-2020, skal de indplaceres i blokke i den nye studieordning, hvis du ønsker dem meritoverført. Du søger merit via mitstudie.au.dk

Nedenfor ses en oversigt over tidligere valgfag på Aarhus BSS’ MBA-uddannelse i årene 2017-2020.

I kolonnen til højre er det angivet hvilken blok i MBA studieordningen gældende fra september 2021 valgfaget placeres i, hvis der søges merit i den nye studieordning; markedsinnovation, organisation eller økonomi.

Bemærk, i oversigten findes også tidligere obligatoriske fag, som i den nye studieordning bliver til valgfag.

Titel:

Evt. ny titel:

Blok:

Business Model Innovation

 

Forretningsmodeludvikling

Markedsinnovation

Change Management

 

Forandringsledelse

Organisation

Contract management - optimal kontrakthåndtering som led i virksomhedens værdiskabelse

 

 

Organisation

 

Corporate Entrepreneurship

 

 

Markedsinnovation

Decision making and Negotiation in Organisations: Structure, Tactics and Process

 

Forhandling

Organisation

Digital innovation og digital transformation

 

 

Efterår 2018 faget: Organisation
Efterår 2019 faget: Markedsinnovation

Driftsøkonomi og forsyningskæder

 

Virksomhedsøkonomi

Økonomi

Human Resource Management and Organisational Behaviour/ Managing People and Behaviour in Organisations

 

HRM

Organisation

Marketing

 

Markedsrelationer

Markedsinnovation

Strategic Foresight

 

 

Markedsinnovation

Strategic Staffing & Employer Brand Management

 

 

Organisation

Sådan skifter du studieordning

Hvis du ønsker at skifte til den nye studieordning, skal du gå til mitstudie.au.dk og søge en dispensation. Se under "Ansøgninger hos dit studienævn" på mitstudie.au.dk. 

I din dispensationsansøgning skal du adressere følgende:

 1. Du ønsker at skifte til 2021-studieordningen for MBA,
 2. Hvilke fag du ønsker at tilmeldes til foråret 2022,
 3. Er der fag fra den gamle studieordning, du ønsker ført med over på den nye studieordning gennem merit