Master i Skat

Tilmeldingsperioden for:

  • fag i  efteråret er 1. april- 1. maj 2022.

Hvis du er ansat i Skat bedes du drøfte din uddannelsesmæssige situation med din leder og samtidig sende en mail til Kompetencer og Læring i ADST på HR-kompetenceudvikling@ADST.dk om, hvorvidt du efter aftale med din leder forsøger at gøre din masteruddannelse færdig eller ej.   

Master i Skat udfases

Masteruddannelsen er under udfasning, og antallet af fag reduceres i takt med, studerende færdiggør uddannelsen. Du skal som studerende orientere dig i, hvornår fag udbydes ved at se det rullende fagudbud.  

Du er selv ansvarlig for at orientere dig om eksamensmulighederne samt frister i det/de fag, hvori du eventuelt har ubrugte eksamensforsøg. Da masteruddannelsen er under udfasning, skal holde dig opdateret på, hvornår faget og eksamen udbydes sidste gang.

Fagudbud til og med efterårssemesteret 2022

Forårssemesteret 2022

Efterårssemesteret 2022

Tilmelding til fag

Guide til tilmelding i selvbetjeningen

Du tilmelder dig fag i det kommende semester via STADS selvbetjeningen.

Bemærk: Hvis du er indskrevet på enkeltfag og ikke den fulde uddannelse, skal du ansøge om fag i det kommende semester på bss.au.dk/efteruddannelser.

Alle studerende på Aarhus Universitet bruger indgangen mitstudie.au.dk for at komme til deres Studieselvbetjening (STADS).

  1. Log på mitstudie.au.dk via WAYF med flg. bruger-ID og adgangskode:
    Bruger-ID = dit standardbrugernavn (f.eks. au123456) eller dit AU-studienummer
    Adgangskode = den udleverede selvbetjeningskode (ingen ændring)
  2. Klik herefter på Studieselvbetjeningen (STADS).

Læs mere omkring STADS studieselvbetjeningen