Master i Skat

Tilmeldingsperioden for fag i efteråret er 1. april - 1. juni. 

Ansøgningsfristen er blevet forlænget, og du skal tilmelde dig fag inden d. 3. august. 

Du finder oversigten over det rullende fagudbud her. 

Hvis du er ansat i SKAT: Du bedes drøfte din uddannelsesmæssige situation med din leder og samtidig sende en mail til Kompetencer og Læring i ADST på HR-kompetenceudvikling@ADST.dk om, hvorvidt du efter aftale med din leder forsøger at gøre din masteruddannelse færdig eller ej.   

Masteruddannelsen i skat udfases

Bemærk at masteruddannelsen er under udfasning. Det må derfor forventes, at antallet af fag fremover reduceres i takt med, studerende færdiggør uddannelsen. Du skal som studerende orientere dig i, hvornår fag udbydes ved at se det rullende fagudbud. 
Studerende er selv ansvarlige for at orientere sig om eksamensmulighederne samt frister i det/de fag, hvori man eventuelt har ubrugte eksamensforsøg. Da masteruddannelsen er under udfasning, skal man som studerende holde sig opdateret på, hvornår faget og eksamen udbydes sidste gang.

Tilmelding af fag

Du tilmelder dig fag i det kommende semester via Selvbetjeningen.

Bemærk: Hvis du er indskrevet på enkeltfag og ikke den fulde uddannelse, skal du ansøge om fag i det kommende semester på bss.au.dk/efteruddannelser.

For at få adgang til selvbetjeningen skal du logge på mit.au.dk. Du logger på med samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard.

Under menuen ”Studium” skal du klikke på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

For at tilmelde dig fag på selvbetjeningen, skal du følgende nedestående punkter:

1.       Klik på menupunktet ”Undervisning” og derefter ”Tilmeld

2.       Vælge tilmeldingsblanket under Drop Down-menuen

3.       Sæt kryds ud for de fag, du ønsker at tilmelde dig

4.       Bekræft tilmelding

5.       Gem/print kvittering fra pop-up vindue

Husk at tjekke din undervisningstilmelding

Når du har tilmeldt dig fag i selvbetjeningen er det vigtigt, at du selv tjekker tilmeldingerne i selvbetjeningen. 

Vi anbefaler, at du tjekker din tilmelding lige efter, at du har tilmeldt dig i selvbetjeningen i maj/november samt i løbet af januar/august.

Lige efter, du har tilmeldt dig fag, vil dine tilmeldinger står som følgende:

-          Under behandlinger: Studieadministrationen har ikke behandlet din tilmelding endnu

-          Tilmeldt: Din tilmelding er blevet godkendt og der er sendt faktura ud på deltagerbetalingen.

-          Afvist: Dette kan skyldes tekniske årssager. Du vil blive kontaktet direkte af studieadministrationen, hvis din tilmelding ikke kan godkendes.