Sådan er det at gå til mundtlig eksamen i Zoom

Der er allerede nogle studerende fra Health, der har været til eksamen i Zoom. Her kan du læse om deres oplevelse og få et par tips!


Nana Louise Lindhardt, 6. semester, odontologi

Inden eksamen tænkte jeg, at det ville blive en underlig oplevelse over Zoom. Under en almindelig mundtlig eksamen understøtter og forstærker ens kropssprog og mimik det talte ord, og ens fysiske optræden i rummet betyder noget for samspillet mellem personerne. Herudover tænkte jeg selvfølgelig lidt på det tekniske, men jeg var egentlig tryk ved de informationer AU gav på forhånd.

Da jeg først blev hevet ind fra “waiting room” og til selve eksamen, forløb eksamen helt som normalt, og jeg tænkte slet ikke over, at jeg sad foran en skærm. Det var slet ikke så kunstigt som jeg havde forestillet mig. Rigtig fin oplevelse.

Mit råd er: Tag det roligt og find et dejligt sted at sidde hvor du ved, at du ikke bliver forstyrret. Eksamenen på zoom fungerer fint, og hvis teknikken svigter, har eksaminator og du udvekslet telefonnumrer på forhånd (det havde vi i hvert fald). Bonus: Du skal ikke møde op lang tid før eksamen, og så synes jeg faktisk også, at jeg var mindre nervøs grundet afstanden. 


Fatemeh Ahmadi, 6. semester, odontologi

Da vi fik at vide at eksamen skulle foregå virtuelt over Zoom, blev jeg ret nervøs og eksamensangsten blev lige en tand større end før. Det var tanken om hvad nu hvis internettet går ned, eller det tekniske fejler, som var ret skræmmende.

Selve eksamen gik rigtigt fint, og langt bedre end forventet. Jeg synes det var betryggende at vi havde lidt længere tid end hvad man ellers har til den fysiske eksamen. I de ekstra minutter før selve eksaminationen, skulle der vises studiekort, og det værelse man sad i skulle vises. Det mindskede min nervøsitet, at få lov til at snakke med eksaminator og censor inden selve eksaminationen.

Det bedste råd jeg vil give, er at så vidt muligt sørge for at der ingen distraktioner og forstyrrelser kan opstå under eksaminationen. Jeg låste dørene til mit værelse, og tog også høretelefoner på. Det er en god idé at teste Zoom-linket inden eksamen, så man føler sig tryg ved at bruge det. Udover det, så bare sørg for at have teknologien på plads, så det i hvert fald ikke bliver en udfordring.  


Malene Marie Gjelstrup, 6.semester, odontologi 

Generelt havde jeg en fin mavefornemmelse omkring Zoom-eksamen. Jeg tænkte, at det måske ville være svære at kommunikere via kropssprog og få en fornemmelse af censor og lærers tilstedeværelse i “rummet”.

Eksamen forløb rigtig fint. Man blev inden eksamen sat ind i et virtuel “venteværelse”, hvor man bl.a. kunne teste lyd. Der var ingen tekniske problemer og det hele faldt meget naturligt. De bekymringer man evt. havde inden forsvandt hurtigt ved eksamensstart, da dialogen med eksaminator hurtigt optager ens fokus.

Mit råd er: Tag det stille og roligt - når eksamen først er igang, glemmer man sine “bekymringer”, da man har meget mere fokus på den egentlige samtale. Hold et lille virtuelt “hygge-møde” med studiekammeraterne, så du bliver tryg ved Zoom. Huske at det også at nyt for eksaminator og censor, og at de gør deres, for at det bliver en god eksamen. 


Maja Kallesen, 6 semester, odontologi

Jeg synes, at vi var blevet godt informeret om, hvordan det ville foregå, så jeg var ikke så nervøs for selve den virtuelle del af eksamen.

Eksamen gik rigtig godt! Jeg synes også, at det fungerede godt over Zoom - der var i hvert fald ingen tekniske problemer.

Jeg vil blot anbefale, at man lige kort sætter sig ind i rammerne for eksamen (ligesom man normalt ville have gjort) og så evt. laver et øve møde med en kammerat, for at teste lyd og video.