FAQ - Mundtlige eksamener og undervisningsdeltagelse

Kontakt/support

Administrativ support
Har du problemer med din eksamenstilmelding i systemet eller andre spørgsmål om eksamen, kan du skrive til din eksamensadministrator.

Du finder kontaktoplysninger på din eksamensadministrator på prøven i Digital Eksamen.

Teknisk support
Kontakt Nat-Tech IT –support for teknisk support.

OBS: Hvis du pga. tekniske problemer ikke kan aflevere din eksamen i Digital Eksamen rettidigt, skal du efterfølgende skrive til Studieservice.nat-tech@au.dk

 

Faglig hjælp
Kontakt din underviser.

Du skal logge ind via WAYF, hvor du anvender dit brugernavn og din adgangskode, som du er vant til at anvende på selvbetjeningsportalen: mitstudie.au.dkHusk altid at medbringe NemID til digital eksamen.

Hvorfor har jeg en prøve i Digital Eksamen til min mundtlige eksamen?

Prøven i Digital Eksamen er primært for,  at du kan se din eksamenstilmelding, samt for at dine undervisere kan indtaste din bedømmelse efter eksamenen. 

Du skal derfor ikke foretage dig yderligere på prøven i Digital Eksamen.

Hvor finder jeg mit eksamenslokale til en mundtlig eksamen?

Du kan se eksamenslokalerne på eksamensplanen på studieportalen. 

Den finder du under "Eksamen" > "Eksamensplaner" > vælg din uddannelse og derefter den rette eksamen.

Hvor kan jeg se rækkefølgelisten til eksamenen?

Du kan se rækkefølgelisten og din plads på listen via dit login på studieportalen under "Eksamen" > "Eksamensplaner".

Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så hvis en studerende udebliver, går man med det samme videre til den næste på listen. Hvis du vil være sikker på at blive eksamineret, skal du derfor møde op fra eksamenens start - du kan ikke vide, om alle før dig er mødt op til eksamen.

Har du forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen?

Din forlængede tid vil ikke fremgå af Digital Eksamen. Den er dog tænkt ind i planlægningen af eksamenen, så der er taget højde for det i rækkefølgelisten.