FAQ - Skriftlig eksamen

Kontakt/support

Administrativ support
Har du problemer med din eksamenstilmelding i systemet eller andre spørgsmål om eksamen, kan du skrive til din eksamensadministrator.

Du finder kontaktoplysninger på din eksamensadministrator på prøven i Digital Eksamen.

Teknisk support
Kontakt IT –support for teknisk support.

Faglig hjælp
Kontakt din underviser.

Dét skal du huske før eksamen (YouTube playliste)

Du skal logge ind via WAYF, hvor du anvender dit brugernavn og din adgangskode, som du er vant til at anvende på selvbetjeningsportalen: mit.au.dk eller mitstudie.au.dkHusk altid at medbringe NemID til digital eksamen.

NB! Ved skriftlige digitale eksamener er du forpligtet til at bruge ITX Flex.

Hold dig opdateret om minimumskrav til dit styresystem her:
Windows: https://endoflife.date/windows
MacOS: https://endoflife.date/macos

Før eksamen

Ændringer i eksamen med ITX Flex sommer 2023

Til sommereksamen 2023 vil eksamen med ITX Flex fungere på følgende måde:

Programmet bruges kun til at overvåge din computer.

Du sørger selv for at vælge et sted på din computer, hvor du løbende gemmer din besvarelse uden om ITX-Flex.

Hent dit opgavesæt inde på din prøve i Digital Eksamen.

Hvordan logger jeg på Digital Eksamen?

Du logger på Digital Eksamen her: https://eksamen.au.dk/ ved at vælge ’Studerende’, og efterfølgende logger du på enten med WAYF eller MitID.

Du skal bruge totrinsbekræftelse, når du logger på Digital Eksamen med WAYF.

Hvis du ikke har sat din AU-konto op til totrinsbekræftelse, kan du finde en vejledning til opsætning af det her.

Kontakt din lokale it-support, hvis du har problemer med at logge på eller problemer med totrinsbekræftelse.

Du har brug for din telefon uanset, om du logger på med WAYF eller MitID.

Mobiltelefon ved skriftlig eksamen

Du må medbringe din mobiltelefon til skriftlig eksamen.

Du skal bruge telefonen, når du skal logge på Digital Eksamen med WAYF via totrinsbekræftelse eller Nem ID. Når du har logget på, skal du slukke din telefon og opbevare den i en lukket taske.

Får du behov for at benytte telefonen under eksamen, så kontakt en tilsynsvagt. Det er kun, hvis du har behov for at logge på igen, at du må benytte telefonen under eksamen.

Hvornår åbner min eksamen?

Når din eksamen er gjort klar i Digital Eksamen, får du en notifikation sendt til din AU-mail, og du kan logge på systemet og se, hvornår eksamenen åbner.  

ITX Flex

Hvis du skal til en digital skriftlig eksamen, kan det være påkrævet, at du installerer og kører programmet ITX Flex på din computer under hele eksamenen. ITX Flex er et program til overvågning af din computer i løbet af eksamen. Hvis ITX Flex er påkrævet, er det dit eget ansvar, at programmet kører på din computer under hele eksamenen.

Se eventuelt denne vejledning til skriftlige eksamener med ITX Flex.

Særligt for Mac-brugere:

Husk at sætte din Mac op til overvågning, se guide her.

ITX-Flex og Linux

Bruger du styresystemet Linux, er det ikke muligt at aktivere det digitale overvågningssystem ITX-Flex. 

Når du kommer til den skriftlige stedprøve, skal du give tilsynet besked om, du bruger Linux. Du vil derefter blive sat under skærpet tilsyn af eksamenstilsynet under eksamen.

Det er dit eget ansvar at gøre tilsynet opmærksom på, at du bruger bruger Linux. 

ITX Flex demoeksamen

Det er muligt at teste ITX Flex i en demoeksamen inden selve eksamen. 

Hent ITX Flex

For at tilgå demoeksamen skal du anvende:

 • Personlig kode til demoeksamen:  E00000    
 • Pinkode til demoeksamen: 00000

For demoeksamen gælder det:

 • Demoeksamen går i gang efter 2 minutter, og eksamen varer 10 minutter.
 • Du kan teste, at ITX Flex danner en rød ramme rundt om din skærm og derved, at alt virker, som det skal.
 • ITX Flex optager, men gemmer ikke noget data, når du gør brug af demoeksamen.
 • Du kan ikke teste aflevering, da dette foregår på eksamen.au.dk.
 • Bemærk at denne version af demoeksamen er forældet. I demoeksamen kan du tilgå et arbejdsbibliotek til opgavesæt og besvarelse. I en rigtig eksamen er dette ikke muligt, da ITX Flex fremover alene bruges til overvågning af din computer. Under en rigtig eksamen henter du dit opgavesæt i Digital Eksamen i stedet for i ITX Flex, og du sørger selv for at vælge et sted på din computer, hvor du løbende gemmer din besvarelse uden om ITX Flex.

Systemkrav til ITX Flex

Minimumskrav

Du skal have en supporteret version af dit styresystem, for at vi kan garantere, at ITX Flex fungerer. Hold dig orienteret her:

Windows: https://endoflife.date/windows
MacOS: https://endoflife.date/macos

Alle andre styresystemer, fx Chromebook eller Linux, kan du ikke bruge til ITX Flex.


Yderligere krav i forbindelse med brug af ITX Flex

 • Du skal have internetadgang og må ikke blokkere ITX Flex’ adgang til internet/ITX Backend
 • Du skal minimum have 2 GB fri disk plads
 • Du skal sørge for, at programmet må skrive til den folder, det er installeret i
 • Brugere af Mac skal huske at give tilladelse på deres Mac-computer, at ITX-Flex må foretage overvågning af deres skærm


Hvordan ved jeg om min computer lever op til kravene?

Når du starter ITX Flex, foretager programmet et health check af computeren. Lever din computer op til kravene, vil du se tre grønne flueben, som vist her:

 • Bemærk at der er forskel imellem Windows og Mac.
 • Særligt for Mac-brugere:

Husk at sætte din Mac op til overvågning, se guide her. 

Under eksamen

Hvilke formater kan jeg aflevere i?

Dette afhænger af, hvad eksamens-administratoren har givet tilladelse til. Som oftest vil du blive bedt om at aflevere din besvarelse i PDF. Billagsmateriale vil altid kunne afleveres i andre formater. Du kan se hvilke formater du må aflevere i under 'Upload besvarelse', på din prøve i Digital Eksamen.  

Hvordan afleverer jeg blankt?

Når din eksamen er gået i gang, er der mulighed for at trykke på 'Aflever blankt' under punktet 'Eksamensinformation'.  

Hvad er fristen for aflevering?

I din eksamensoversigt kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. For at din besvarelse kan godkendes, skal den være afleveret inden afleveringstidspunktet for din eksamen.

Sørg for altid at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudsete problemer kan håndteres inden afleveringsfristen.

Husk at påbegynde aflevering i god tid

Påbegynd aflevering af din eksamensbesvarelse i god tid således, at du er sikker på at nå det inden deadline. Har du været inaktiv i Digital Eksamen i længere tid, skal du logge ind igen.  

Hvordan ved jeg, om ITX Flex optager?

ITX Flex vil være synlig, som en rød ramme omkring din skærm, når programmet optager.

Har du problemer med at uploade din aflevering?

 • Tjek, at du ikke er blevet logget ud af Digital Eksamen siden eksamenen startede
 • Prøv med en anden browser
 • Prøv at rydde data/clear cache

Efter eksamen

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Hvad har ITX Flex optaget?

Du har mulighed for at tilgå det data, ITX Flex har optaget undervejs i din eksamen. Under eksamensinformationer kan du se, hvornår din eksamenslog er tilgængelig og fra din afleveringskvittering, kan du tilgå din eksamenslog, så snart den er tilgængelig.