Mens du studerer

Vi har herunder samlet nyttig viden for dig, mens du studerer.

Kurser, materialer og eksamen

Indholdet i alle kurser på Natural Sciences og Technical Sciences er beskrevet i Kursuskataloget. Her finder du blandt andet information om kursernes indhold, undervisnings- og eksamensform samt underviserne.

I Kursuskataloget kan du også se, hvilke materialer, der undervises efter på de enkelte kurser. Du kan købe dine relevante materialer i Stakbogladen.

Når kursernes skema er offentliggjort, kan du se dit personlige skema på mitstudie.au.dk.

Du har mulighed for at se skemaet for alle kurser og hold i menuen under 'Undervisning' > 'Undervisningskalender og skema'.

Når eksamensplanerne er på plads, kan de ses under 'Eksamen' > 'Eksamensplan'.

Vigtige IT-links

Som studerende skal du bruge en række IT-systemer og -platforme. De to vigtigste er mitstudie.au.dk og blackboard.au.dk, men herunder finder du en mere dækkende oversigt over vigtige IT-links.

  • mitstudie.au.dk er Studieselvbetjeningen på AU. Det er det allerførste sted du bliver oprettet, da det er her, du bekræfter din studieplads. Hvert halve år skal du selv tilmelde dig kurser og eksamener via Selvbetjeningen, og du kan også bestille eksamensudskrifter og studiekort og gå på STADS (se mere om STADS længere nede).
    Mitstudie.au.dk er også indgangen til skema, undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til andre platforme og systemer og meget mere. Fra mitstudie.au.dk kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • studerende.au.dk er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, søge orlov m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen. Se guide om brug af STADS.

  • eduroam.au.dk er AU's trådløse netværk for studerende, medarbejdere og gæster.   

  • post.au.dk (studienummer@post.au.dk) er din officielle AU-mail. Det er vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail, fordi al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregå til/fra din AU-mail. Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes, når du skriver med universitetet pga. EU-reglerne om persondata.

Visninger
Studiestart: IT-systemer på AU Få en kort introduktion til de vigtigste IT-systemer på Aarhus Universitet

Tjek din AU-mail

Det er meget vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Al mailudveksling mellem AU og dig som studerende foregår til/fra din AU-mail.

Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. kan ikke anvendes.

Du kan logge ind på din AU-mail via mitstudie.au.dk