Barselsregler på Health

Barsel

Hvis du bliver forælder og ønsker at holde barsel i løbet af dit studium, skal du søge om dispensation hos dit studienævn. 

Som studerende på Health har du som mor og far mulighed for at holde op til to semestres barsel. Du kan enten vælge at holde helt eller delvist pause fra dit studie i denne periode. 

Du kan søge om følgende dispensationer i forbindelse med barsel:

 • Dispensation fra reglen om maksimal studietid
  Som mor og far kan du søge om at forlænge den maksimale studietid med op til to semestre
 • Dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS
  Som mor og far kan du søge om dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS pr. studieår med baggrund i barsel

Afhængigt af hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre forhold, du skal være opmærksom på.

Det er derfor en god idé at kigge FAQ'en igennem (se nedenfor) og evt. tage en snak med en studievejleder, som også kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, når du vender tilbage fra barsel.

Dokumentation ifm. ansøgning om barsel

I forbindelse med din dispensationsansøgning skal du vedlægge én af følgende former for dokumentation:

 • Vandrejournal
 • Fødselsattest
 • Adoptionsbekræftelse
 • Faderskabs- eller moderskabserklæring

SU under barsel

Husk også at orientere dig om SU-styrelsens regler omkring SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Afholdelse af barsel

Det er et krav for at få dispensation til at afholde barsel, at barslen skal være afholdt, inden barnet fylder 1½ år.

FAQ

 • Hvor meget barsel kan jeg få?
  Du kan søge om at få op til to semestres barsel, dvs. en forlængelse af den maksimale studietid med to semestre.

 

 • Hvad skal jeg søge - orlov eller dispensation? 
  Orlov: Hvis du søger orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke kan modtage ”fødselsklip” fra SU-kontoret. Det kan dog være en god løsning for de studerende, der kan få barselspenge fra fagforening. Hvis du vælger at søge orlov, skal du desuden være opmærksom på, at dine tilmeldinger til prøve vil blive annulleret, når din orlov bevilges. Vær dog opmærksom på, at der gælder særlige regler for specialetilmelding. Læs mere om studiemæssige konsekvenser og procedure ved at søge orlov her. Vær her opmærksom på bjælken "Orlov og prøve".

  Dispensation: Du er berettiget til ”fødselsklip”, hvis du søger din barsel som en dispensation. Du søger din barsel på mitstudie.au.dk, hvor du under fanen ’Ansøgninger’ vælger linket ’Dispensation’. Når du søger om barsel, er det vigtigt, at du kan dokumentere din graviditet, og dette gør du ved at vedhæfte din vandrejournal, fødselsattest, adoptionsbekræftelse eller faderskabs- eller moderskabserklæring. Læs mere om, hvordan du søger dispensation her.

 

  • Kan jeg godt afslutte enkelte fag, imens jeg er på barsel
   Du kan godt være tilmeldt en eksamen, selvom du er på barsel. På den måde har du mulighed for at afslutte et fag, imens du er på barsel.

   

  • Hvis jeg er far eller medmor, hvor meget barsel kan jeg så få?
   Du kan, ligesom barnets mor, få barsel i op til to semestre.

    

  • Hvad gør jeg, hvis jeg har termin midt i et semester (fx ift. klinik)? 
   Hvis det kan passe med din termin, er det muligt at tage klinikken, før du går på barsel og så blot vente med at gå til eksamen, til du vender tilbage fra barsel. Dette kræver dog en dispensation fra studienævnet, og det er et krav, at du gemmer din udfyldte logbog til eksamen. Det er kun muligt at ”splitte” klinik og eksamen, hvis du færdiggør alt klinikken til det pågældende fag.

   Du skal være opmærksom på, at når du gemmer din logbog fra klinik eller undervisning for at kunne gå til eksamen efter din barsel, vil der være en risiko for, at kravene til logbøgerne er blevet ændret. I tilfælde heraf vil du kunne lave en aftale om at tage de dele, der er ændret.

   I forbindelse med din barsel er det muligt at tage færre fag i nogle semestre. Men det er et krav, at du ikke bliver mere end to semestre forsinket. Det er en god ide at lave en plan over din resterende studietid, hvor du noterer, hvilke fag du vil tage på de enkelte semestre.

   

   

  • Skal jeg tilmelde mig fag til næste semester, selvom jeg går på barsel?
   Du skal kun tilmelde dig fag, hvis det er din plan at tage fag det pågældende semester. Hvis du ønsker at have helt fri under din barsel, tilmelder du dig altså ingen fag, indtil du vender tilbage på studiet.

   Du skal være opmærksom på, at du selv skal tilmelde dig undervisningen, når du er færdig med din barsel. Hvis du f.eks. afslutter din barsel og vil starte igen i september, skal du tilmelde dig fag ved undervisningstilmeldingen i maj.

   Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret omkring tilmelding til undervisning på din studieportal, selvom du er på barsel.

   

   

  • Hvad gør jeg, hvis jeg vil have mere eller mindre barsel, efter jeg har søgt dispensation? 
   Hvis du f.eks. kun har søgt dispensation for ét semesters barsel, men undervejs finder ud af at du gerne vil gøre brug af retten til i alt to semestres barsel, eller omvendt, skal du søge igen via mitstudie.au.dk, hvor du også søgte din dispensation første gang.

   Vi vil anbefale, at du i tilfælde af ændrede forhold omkring din barsel tager en snak med SU-kontoret.  

   

  • Jeg har termin i slut november. Kan jeg ”kun” få barsel i den resterende del af det igangværende og efterfølgende semester - dvs. ca. 9 måneder?
   Nej, det er muligt at forlænge den maksimale studietid med to hele semestre.