Erhvervsorienteret projektforløb

 

OBS: Kan du pga. Coronavirus ikke nå at få din aftale om erhvervsorienteret projektforløb helt på plads inden fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse den 21. maj, så send blot din ansøgning så hurtigt som muligt.

Som studerende har du mulighed for at erstatte 20 eller 10 ECTS ’Valgfrie elementer’ med erhvervsorienteret projektforløb, som godkendes på baggrund af en projektopgave. Et projektforløb forhåndsgodkendes individuelt af studienævnet.

Du har selv ansvar for at tilrettelægge dit forløb, herunder at finde en modtagerorganisation samt en virksomhed og universitetsvejleder og at få en forhåndsgodkendelse fra Studienævnet.

Hvis du tager et erhvervsorienteret projektforløb til 20 ECTS, kan du i samme semester kombinere det med en selvstændig opgave til 10 ECTS.

Hvis din ansøgning om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienteret projektforløb ikke godkendes, kan du rette henvendelse til HE Studier vedrørende eftertilmelding til fag på AU.    

Bemærk at det er vigtigt at starte tidligt for at nå at få alle ting på plads inden fristen.

Vær opmærksom på følgende

Aftalen med en virksomhed kan indgås på baggrund af uopfordret ansøgning eller opslag.
Du skal være opmærksom på følgende:

Forhåndsgodkendelser

Når du søger forhåndsgodkendelse, skal du sende følgende dokumentation med:

 • Blanket til forhåndsgodkendelse (hvis du gemmer den, kan du udfylde den på computeren) som skal være underskrevet af både virksomheds- og universitetsvejleder
 • Projektkontrakt og/eller projektopslag, som er udarbejdet af projektstedet. Denne blanket kan eventuelt bruges som skabelon (hvis du gemmer den, kan du udfylde den på computeren).

Hvis du vælger at skrive en selvstændig opgave sammen med dit projektforløb, vil din ansøgning først blive behandlet, når der foreligger både en projektkontrakt (se ovenfor) og en beskrivelse af den selvstændige opgave (se blanket i boksen "Den selvstændige opgave").

Din ansøgning om forhåndsgodkendelse sendes via blanketten "Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU" på mitstudie.au.dk.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal indsendes senest 4 uger inden:

 • Studienævnsmødet i juni for projekt i efteråret
 • Studienævnsmødet i december for projekt i foråret

Se studienævnets mødedatoer her

Endelig godkendelse/aflevering

Projektopgaven vurderes ud fra kravene i studieordningen.

Når du afleverer din opgave, skal blanketten Dokumentation for gennemført projektophold samtidig udfyldes og medsendes. Blanketten er dokumentation fra dit projektsted på, at forløbet er udført i overensstemmelse med aftalen og betragtes som indstillingsbetingelse til eksamen.

Fristen for aflevering af opgaven og indsendelse af blanket er:

 • 31. januar kl. 12.00 (eller førstkommende hverdag) for projekt i efteråret
 • 30. juni kl. 12.00 (eller førstkommende hverdag) for projekt i foråret

Projektopgave og blanket afleveres i Digital Eksamen.

Vejledning

Du kan få råd og vejledning hos dine studievejledere angående tilrettelæggelsen af dit projektforløb. De kan vejlede i forhold til:

 • Frister og procedurer i forhold til ansøgninger om forhåndsgodkendelser, aflevering etc.
 • Dine overvejelser angående til- og fravalg af erhvervsorienteret projektforløb
 • Planlægning af dit studieprogram

Hvis du har spørgsmål som vedrører fagligt indhold og universitetsvejleder, kan du kontakte instituttets koordinator Søren K. Kjærgaard.

Den selvstændige opgave

Studerende, der tager et erhvervsorienteret projektforløb på 20 ECTS, kan i samme semester vælge at udarbejde en selvstændig opgave inden for et selvvalgt emne under vejledning af en fastansat underviser ved Institut for Folkesundhed eller Institut for Statskundskab. Emne og vejleder skal forhåndsgodkendes af studienævnet.

 • Ansøgning om forhåndsgodkendelse sendes via blanketten "Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU" på mitstudie.au.dk, og du skal udfylde og sende denne blanket med
 • Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er den samme som for Erhvervsorienteret projektforløb.
 • Afleveringsfristen for den selvstændige opgave vil fremgå af eksamensplanen. Hold dig opdateret på Studieportalen.
 • Læs om ’Selvstændig opgave’ i din studieordning.
 • Opgaven må gerne bygge på resultater fra projektopholdet, men den må ikke udføres som en del af det. Det er vigtigt, at du laver den selvstændige opgave på eller sammen med projektstedet, MEN arbejdet med opgaven må ikke indgå i de opgjorte projekttimer.

Mail om erhvervssamarbejde

Kort tid inden din afleveringsfrist modtager du en mail fra AU, hvor der er et link til et spørgeskema. Heri bliver du spurgt til, hvilken virksomhed/organisation du har skrevet dit erhvervsrettede projektforløb i samarbejde med.

Det tager ingen tid at udfylde, og resultatet bliver brugt til at skabe overblik over samarbejdet mellem AU og erhvervslivet. På den måde håber vi på at styrke dine karrieremuligheder, når du er færdig.

Du kan læse mere om det her. Du modtager også en informationsmail forud for mailen med linket, men du skal ikke gøre noget, før du modtager linket.