FSV seminarer og valgfag

Udbud af kurser foråret 2020

Følgende SEMINARER (10 ECTS) udbydes for studerende på Folkesundhedsvidenskab:

Under Folkesundhedsvidenskab
Under Statskundskab (kun for FSV-studerende, ikke gæstefagsstuderende)

Følgende VALGFRIE ELEMENTER udbydes for studerende på Folkesundhedsvidenskab:

Under FolkesundhedsvidenskabIkke noget udbudt dette semester
Under StatskundskabIkke noget udbudt dette semester
Under Summer School  

Tilmelding til seminarer og valgfag (proces gældende fra E20)

Tildelingen af seminarer og valgfag sker ud fra studerendes prioriteringer af de udbudte kurser. I tilfælde af, at der er flere tilmeldinger til et kursus end der er pladser, vil der blive trukket lod blandt alle tilmeldte studerende. Studerende fordeles således, at de får så mange som muligt af deres højeste prioriteter.

Hvordan gør jeg?

Du skal angive det antal 1. prioriteter, der svarer til det antal ECTS, du ønsker. Hvis du ønsker 30 ECTS skal du angive 1. prioritet ved kurser svarende til i alt 30 ECTS; hvis du ønsker 20 ECTS skal du angive 1. prioritering ved kurser svarende til i alt 20 ECTS osv. Efterfølgende kurser angiver du med 2., 3., 4., 5. osv. prioritering.

Ønsker du både seminarer og valgfag anbefaler vi, at du prioriterer alle seminarer og valgfag. Hvis du undlader at prioritere alle seminarer og valgfag, kan vi ikke garantere, at du får kurser svarende til det ønskede antal ECTS.
Ønsker du kun seminarer, skal du kun prioritere seminarer.
Ønsker du kun valgfag, skal du kun prioritere valgfag. 

Har du sat 1. prioritering ved f.eks. 20 ECTS seminarer og 10 ECTS valgfag antager vi, at det er denne fordeling, du ønsker. Opstår der tvivl om dine ønsker, når seminarer og valgfag skal fordeles, kontakter vi dig.

Seminarer og valgfag fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
På efterårssemestre er der almindeligvis en række valgfag fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, som studerende fra folkesundhedsvidenskab kan tilmelde sig som enten seminarer eller valgfag. Ønsker du seminarer og/eller valgfag fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, er det dit eget ansvar at undgå overlap af undervisning med kurser fra folkesundhedsvidenskab.
Se den foreløbige undervisningsplan fra den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse her.

Prioritering af seminarer

Oplistet skal du gøre følgende:

  • Du angiver det antal 1. prioriteter, som svarer til det antal ECTS af hhv. seminarer og valgfag, du ønsker at følge. F.eks. 1. prioritet ved 20 ECTS seminarer og ved 10 ECTS valgfag.
  • Vi anbefaler, at du prioriterer alle seminarer, hvis du ønsker at følge seminarer og alle valgfag, hvis du ønsker at følge valgfag.  F.eks. 1, 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ved seminarer, hvis du ønsker at følge 2 seminarer.
  • Ønsker du kurser fra både den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og fra folkesundhedsvidenskab, skal du selv kontrollere, at der ikke er overlap i undervisningen.

Udlandsophold

Ønsker du at tage kurser i udlandet, skal du udfylde dette skema og vedhæfte det din ansøgning om forhåndsgodkendelse, som sendes til studienævnet.

Vær opmærksom på, at seminarfag skal være graduerede. Du skal vedlægge din ansøgning om forhåndsgodkendelse tydelig dokumentation for dette.

Du sender ansøgningen til studienævnet via mitstudie.au.dk

Find inspirationsliste til forhåndsgodkendelse her.