Betingelser for at projektforløbet kan godkendes

Følgende krav skal være opfyldt, for at studienævnet kan godkende dit projektforløb som meritgivende

Der er en virksomhedsvejleder fra projektstedet, og der er tale om et undervisningsforløb

Virksomhedsvejlederen skal sørge for, at du som studerende får arbejdsopgaver, der er fagligt relevante og interessante i en folkesundhedsvidenskabelig kontekst samt følge og vejlede dig i arbejdet med opgaverne. Det er virksomhedsvejlederens opgave at vejlede og sparre med dig ift. løsningen af de konkrete opgaver, du skal løse under projektforløbet. Virksomhedsvejlederen skal have en kandidatgrad eller en ækvivalent uddannelser.  

Retningslinjer for projektstedet.

Der er en universitetsvejleder fra Institut for Folkesundhed eller Statskundskab

Inden forløbet skal du træffe aftale med en underviser (adjunkt, lektor, professor), som vil være din universitetsvejleder. Inden projektforløbet skal du snakke med din universitetsvejleder om, hvordan dit projekt er og kan blive fagligt relevant. Post.doc. ansatte kan ved godkendelse fra institutlederen være universitetsvejledere.  

I selve projektperioden kan din universitetsvejleder fungere som sparringspartner vedr. projektforløbet og eventuelle spørgsmål eller problemer, som kan opstå i forbindelse med projektforløbet.

Det er ikke universitetsvejlederens opgave at vejlede og sparre med dig ift. løsningen af de konkrete opgaver, du skal løse under projektforløbet. Denne del påhviler den eksterne vejleder.

Forventninger til universitetsvejledere.

Der er tale om en formaliseret ansættelse

Virksomheden må gerne i mindre omfang udbetale løn/honorar. Du må også gerne fra projektstedet modtage tilskud til f.eks. transport, husleje og telefon. Gør du dette, skal du kunne dokumentere, at det er udgifter, du har haft i løbet af projektforløbet. Du kan læse mere om retningslinjerne på SUs hjemmeside (se under "Ulønnet praktik og ulønnede forløb").

Der skal eksistere dokumentation i form af en kontrakt for, at du udfører et stykke arbejde, samt hvilke typer opgaver i projektforløbet du forventes at udføre (se skabelon for projektkontrakt - hvis du gemmer den, kan du udfylde felterne på computeren).

Ansættelsen er af længere varighed/større omfang

Du skal kunne dokumentere et projektforløb på minimum 250 timer (svarende til ca. 7 ugers fuldtidsarbejde) for at kunne får det meritoverført som en del af din uddannelse (10 ECTS).

Ønsker du, at projektforløbet skal erstatte 20 ECTS, skal det være af en varighed på minimum 500 timer.

Projektforløbet har en faglig relevans og et vist fagligt niveau

Studienævnet skal godkende dit projektforløbs faglige relevans og niveau samt din universitetsvejleder.