FSV Seminarer og valgfag

Udbud af kurser efteråret 2019

Følgende SEMINARER (10 ECTS) udbydes for studerende på Folkesundhedsvidenskab:

Under Folkesundhedsvidenskab
Under Sundhedsvidenskab
Under Statskundskab

OBS: FSV-studerende vil, på seminarer udbudt under Sundhedsvidenskab, blive bedømt gradueret.
Se desuden kursuskataloget. FSV-studerende skal forholde sig til deres egen studieordning.

* Særligt vedr. eksamen i ”Borger- og patientinvolvering: teori og metode til nye praksisformer"
FSV studerende skal selv vælge og give den kursusansvarlige besked om hvilke øvelser af i alt 7 point (se kursusbeskrivelse), som skal indgå i den graduerede bedømmelse. Man må gerne lave alle øvelserne, men det vil kun være de valgte øvelser, der indgår i bedømmelsen..

** Særligt vedr. eksamen i ”Rehabilitering – udfordringer og løsninger"
FSV studerende skal selv vælge og give den kursusansvarlige besked om hvilken øvelse (udover den obligatoriske skriftlige opgave) som skal indgå i bedømmelsen. Man må gerne lave alle øvelserne, men det vil kun være den valgte øvelse samt den obligatoriske skriftlige opgave der indgår i bedømmelsen.


Følgende VALGFAG/VALGFRIE ELEMENTER udbydes for studerende på Folkesundhedsvidenskab:

Under Sundhedsvidenskab
Under Statskundskab
Under Summer School


Der afholdes informationsmøde mandag d. 29. april 2019, kl. 14.30-15.30, i lokale 1150-122
(link til foreløbig plan, med forbehold for ændringer, sidst opdateret 23.4)


Hermed link til studieportalen med link til skema for hvornår de udbudte kurser under sundhedsvidenskab forventes at køre, til efteråret.
Vær OBS på at der vises kurser for både Aarhus og Emdrup.

Her finder du "oplægget" til proceduren for tilmelding til valgfrie elementer og seminarer E19.
("Genbrug" fra F17, så ikke rigtige fag og årstal, men tankegangen er den samme).

Hvis du ikke skal tilmeldes 30 ECTS, fx fordi du har søgt om gæstefag et andet sted, så send en mail til mig (studadm.folkesundhedsvidenskab@au.dk).
Ellers går jeg ud fra at I skal tilmeldes 30E og at I har prioriteret alle seminarer og valgfrie elementer, jf. tilmeldingsblanketterne.

Tilmeldingsperioden til E19 er d. 1.-5. maj 2019.

1428273 / i40