Thomsons Atommodel

Titel Thomsons Atommodel

Vejleder Helge Kragh

Fagområde Videnskabshistorie

Tidspunkt 5 - 6. semester

Abstract I starten af 1900-tallet formulerede J.J. Thomson en detaljeret atommodel i form af elektroner holdt sammen af en elastisk kraft. Modellen nød bred tillid indtil ca. 1910 og er et interessant eksempel på en før-kvante-atomteori. Der er flere muligheder for at beskæftige sig med Thomson-atomet, både teoretisk-matematisk og ved at studere dens empiriske styrke, dvs. forhold til eksperimenter. Desuden indbyder episoden til videnskabsteoretiske overvejelser mht. teori-ændringer i fysikken.