Atomer og molekyler i korte og intense laserpulser

Titel Atomer og molekyler i korte og intense laserpulser

Vejleder Lars Bojer Madsen

Fagområde Teoretisk atom, molekyl- og optisk fysik

Abstract I de senere år er der sket en rivende udvikling indenfor laserteknologi og acceleratorbaserede strålingskilder. Pulser af hidtil uset intensitet og energi og af ultrakort varighed kan nu produceres i flere laboratorier verden over. Denne udvikling peger på mange interessante fremtidige forskningfelter, så som tidsopløst elektronspektroskopi, tidsopløst røntgendiffraktion, etc. Udviklingen stiller samtidig nye krav til den teoretiske beskrivelse af kvantesystemer, som drives langt væk fra ligevægt – en af kvanteteoriens stående udfordringer. Med udgangspunkt i aktuel litteratur (forskningsartikler) formuleres individuelle projekter, der afhængigt af interessere kan drejes mod analytisk eller numerisk arbejde.