Dynamik af Bose-Einstein-kondensater

Titel Dynamik af Bose-Einstein-kondensater

Vejledere Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk atom-/molekylefysik

Abstract Bose-Einstein-kondensater, hvor atomerne tiltrækker hinanden kraftigt, har i eksperimenter vist sig at være ustabile. Dette skyldes, at atomerne danner molekyler og derfor ikke kan kondensere som enkelte atomer. Processen, hvor et kondensat falder sammen pga. at atomerne binder sig sammen, involverer sammenstødet af tre atomer med to bundne atomer som produkt. Dette kan studeres ved at løse et koblet system af tidsafhængige ligninger (analogt til den tidsafhængige Schroedinger-ligning). Dette gøres i denne sammenhæng i en hypersfærisk formulering, hvor det er lettere at studere effekten af vekselvirkninger og korrelationer mellem bosonerne. Denne beskrivelse af henfaldet kan evt. sammenlignes med en metode, hvor man indfører et imaginært potentiale som dræn-led.