Elektronvekselvirkninger i tæthedsfunktionalteori

Titel Elektronvekselvirkninger i tæthedsfunktionalteori

Vejleder Bjørk Hammer

Fagområde Faststoffysik

Abstract Tæthedsfunktionalteori er en eksakt kvantemekanisk teori til beregning af den potentielle energi af configurationer af elektroner og ioner. I tæthedsfunktionalteorien er den præcise form af elektron-elektron vekselvirkningen, XC-vekselvirkningern (XC=exchange-correlation) desværre ubekendt og må approximeres. XC-vekselvirkningen kan i dag beskrives så nøjagtigt at bindingsenergier af molekyler og cohesionsenergier af faste stoffer kan beskrives inden for nogle få tiendedele elektronvolt. I projektet skal det undersøges om det er den samme fysik (de samme parametre) i XC-vekselvirkningen, der er ansvarlig for at kovalente og metalliske bindinger beskrives lige nøjagtigt. Afhængig af den ny indsigt kan en ny approximation af XC-vekselvirkningen foreslås og testes.