Kernemagnetisk resonans og billeddannelse.

Titel Kernemagnetisk resonans og billeddannelse

Vejleder Sune Jespersen (Skejby Sygehus) og Karsten Riisager

Fagområde Teoretisk fysik

Forudsætninger 1. og 2. års studieprogram

Abstract Kernemagnetisk resonans (NMR,MR) anvendes på en lang række områder fra grundforskning i bla. fysik og kemi til billeddannelsesværktøj i forbindelse med diagnosticeringen af menneskelige sygdomme. Der er mulighed for at lade mange forskellige fysiske parametre påvirke kontrasten på et MR-billede, f.eks spintæthed, relaksationstider, diffusionskonstanter, flow-hastigheder mm., og sammen med teknikkens høje følsomhed overfor vand har den vist sig som et særdeles nyttigt værktøj for læger. Hertil kommer desuden at den er komplet ufarlig. I projektet er der f.eks mulighed for at beskæftige sig med hvordan man kan måle diffusion med MR, den medicinske relevans heraf, evt. kombineret med simuleringer og muligvis også simple eksperimenter på Skejby Sygehus.