Kollektive vibrationstilstande

Titel Kollektive vibrationstilstande

Vejleder Bjørk Hammer

Fagområde Faststoffysik/overfladefysik

Abstract Vibrationstilstandene af adsorbater (enkelt-atomer eller molekyler vedhæftet overflader) er ved høje adsorbat-dækningsgrader afhængige af de omgivne adsorbater på samme måde som fononer i faste stoffer ikke er udtryk for svingninger af enkelt-atomer. I projektet ses på vibrationstilstandene som funktion af de mønstre i 1D og 2D som adsorbater danner på overflader samt for de tilfælde hvor mere end en type adsorbat er til stede (analogt til fononer af legeringer).