Reaktions rate teori for katalysator

Titel Reaktions rate teori for katalysator

Vejleder Bjørk Hammer

Fagområde Faststoffysik/overfladefysik/fysik kemi

Abstract Identifikation af det ratebestemmende trin for en katalytisk process er vigtig for forståelsen for hvorledes processen optimeres. Det ratebestemmende trin er så at sige det "langsomste" trin i rækken af reaktionstrin (adsorption, dissociation, diffusion, association, desorption). Det er ikke oplagt at det er reaktionstrinnet med den største reaktionsbarriere, der er ratebestemmende idet katalysatorens beskaffenhed (fx adsorbatdækningsgrad) under reaktionsbetingelser sætter andre betingelser end når det enkelte trin betragtes isolet. Konkret tænkes situationer som "høj adsorbatdækningsgrad" og "få aktive sites blandt mange adsorptionssites" undersøgt for deres generelle betydning.