Sammensatte bosoner

Titel: Sammensatte bosoner

Vejleder: Malte Tichy, tichy@phys.au.dk

Abstract: I projektet undersøges de kvantemekaniske egenskaber af sammensatte partikler, som udgøres af to elementære bosoner.  Ligesom tilstanden for et system af identiske fermioner er anti-symmetrisk under ombytninger, er tilstande af bosoner symmetriske, og derfor bliver deres normaliseringsfaktorer afhængig af, hvor mange gange vil forsøger at besætte de samme enkelt-partikel tilstande.

Normaliseringsfaktoren for systemer af flere sammensatte bliver derfor en indikator for, hvor "godt" de sammensatte partikler selv ligner elementære bosoner. I projektet vil vi identificere de kvantitative grænser for normaliseringsfaktoren og vi vil give fysiske og kombinatoriske fortolkninger af dens opførsel. Med disse resultater som udgangspunkt, vil vi dernæst beskrive udforme eksperimentelle protokoller, for eksempel  interfererens-eksperimenter til at belyse og undersøge de fundne resultater