Omlægning af eksamen (sommer 20) og reeksamen (vinter 19-20) på grund af COVID-19

Mundtlige eksamener på Campus - Hold øje med din oversigt!

Med regeringens udmelding fredag d. 8. maj 2020 om fase 2-åbningen efter d. 18. maj, er der blevet mulighed for, at nogle af dine ellers omlagte mundtlige eksamener alligevel kan afholdes på Campus i stedet for via Zoom.

Der arbejdes netop nu med at skabe overblik over hvilke eksamener, det kan dreje sig om, og studieadministrationen er i kontakt med de kursusansvarlige om det.

Informationer om eksamener, som flyttes tilbage til Campus, vil løbende, og mindst tre uger før eksamen afholdes, blive lagt ud i de oversigter over omlægninger af eksamener, som ligger her på siden. Det er et arbejde, som udføres løbende, så tjek din relevante oversigt ofte.

Se mail fra prodekanen vedr. mundtlige eksamener på Campus (12. maj)

Find din omlagte eksamen eller reeksamen

Nederst på denne side finder du selve eksamensplanen, mens du herunder finder oversigter med omlægningerne af eksamen og reeksamen.

Du skal orientere dig både i eksamensplanen nederst og i den relevante oversigt herunder.

Vær opmærksom på, at oversigterne først er tilgængelige, når omlægningerne er offentliggjorte.

Husk også at læse de vigtige informationer i fold-ud-boksene her på siden.

Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen. 

Vi bestræber os på at gøre din eksamen synlig i Digital Eksamen én uge før eksamensdagen.     


Omlægninger af eksamen og reeksamen:

 


Definitioner i forbindelse med omlagt eksamen og reeksamen:

 • Hjemmeopgave - Digital Eksamen: Hjemmeopgave. Opgaven udleveres via Digital Eksamen, og besvarelsen afleveres via Digital Eksamen. Du kan se tidspunktet for udlevering og aflevering af besvarelsen i Digital Eksamen.
 • Mundtlig Link til Zoom i Digital Eksamen: Eksamination via Zoom. Du finder linket i Digital Eksamen.

Hvordan bliver jeg klar til min online eksamen?

Hvis din eksamen skal foregå online, er det en god idé at forberede dig på den under nye rammer hjemmefra. Især mundtlige eksamener online vil være anderledes for de fleste studerende. Derfor kan du med fordel øve dig på eksamensformen som en del af forberedelsen – gerne sammen med en studiekammerat eller din studiegruppe. Det handler om, at du føler dig tryg ved format og teknik, så du kan fokusere på det faglige indhold under eksamen.

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre, for at blive klar til din online-eksamen:

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du her på siden.
  Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, fx computer, webcam og en opladet mobiltelefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, fx Zoom, Digital Eksamen og Wiseflow. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen. Se "Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen" her på siden.
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Se "Kom sikkert gennem online eksamen" her på siden.
 • Spørg din underviser, før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på Studypedia.

Kom sikkert gennem online eksamen

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

Nogle eksamener foregår nu online, og AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer. 

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.     

 • Alle mundtlige og skriftlige online-eksamener er som udgangspunkt planlagt med hjælpemidler. Vi anbefaler, at du altid læser din eksamensbeskrivelse, som ligger på din studieportal. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen.

 • Nogle skriftlige prøver med fysisk fremmøde er lagt om til online-eksamener. Vær opmærksom på, at hvis din omlagte eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig.
 • Skal du til en mundtlig online-eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen. 

Det er en god idé at læse pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen” (se også udvalgte uddrag herunder). Hvis du stadig har spørgsmål til din konkrete eksamen, er du velkommen til at kontakte din underviser eller din lokale studieservice. 


Uddrag fra "Kom sikkert gennem eksamen"

For at hjælpe dig sikkert gennem dine online-eksamener, har vi præciseret de forhold, der er særligt relevante at være opmærksomme på i den sammenhæng: 

Generelt

 • Reglerne for de enkelte eksamener fremgår af studieportalen. Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne skal forstås, skal du kontakte studieadministrationen forud for prøven, så du ikke uforvarende kommer til at gøre noget, du ikke må i forbindelse med din eksamen

Skriftlige prøver

 • Når du skal udarbejde en individuel eksamensopgave, må du ikke samarbejde med dine medstuderende under eksamen. Derfor må du hverken dele gode råd og ideer til løsning af opgaven eller udveksle eksamensopgaver med andre undervejs i prøveforløbet
 • Husk at henvise til de kilder, du inddrager i din opgavebesvarelse. Hvis du gengiver materiale uden kildehenvisning, er der tale om plagiat
 • Hvis du genbruger tekster og lignende, som du selv tidligere har produceret og benyttet ved en anden eksamen, skal du tydeligt angive kildehenvisning

Mundtlige prøver

 • Der skal være billedforbindelse fra dit udstyr til det virtuelle eksamensrum via et web cam eller tilsvarende, og du skal medbringe dit studiekort til identifikation. Hvis eksaminator og censor ikke kan se dig og bekræfte din identitet, kan prøven ikke afholdes
 • Du må ikke modtage hjælp fra andre – hverken fysisk eller digitalt – undervejs i eksaminationen. Hvis du har gæster med til eksaminationen, skal disse være tydelige i billedets baggrund.
 • Du kan fra prøvens start blive bedt om at foretage en kort panorering i lokalet med dit kamera

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du får tekniske problemer, gælder nedenstående retningslinjer. Dem skal du følge, både hvis du ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksamens start, og hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen.

 • Ved tekniske problemer i forbindelse med, at du skal logge på Zoom, skal du ringe til den tekniske support – telefonnummeret er oplyst i Digital Eksamen.
 • Hvis du får tekniske problemer under eksamen, vil eksaminator prøve at kontakte dig på det telefonnummer, du har opgivet i starten af eksamen.
 • Når du har opnået telefonisk kontakt, forsøger I først at oprette forbindelse til Zoom.
 • Fungerer Zoom fortsat ikke, skal I prøve med Skype for Business.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til dig inden for 5 minutter, afbrydes eksamen.
 • Eksaminator vil efterfølgende kontakte dig pr mail eller telefon og aftale et nyt eksamenstidspunkt. Hvis det ikke er muligt, vil du blive henvist til at deltage i eksamen ved næste udbud.
 • Uanset hvad, har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

Du vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Til gengæld anbefales det, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan din online-eksamen skal foregå.

Dispensationer til særlige vilkår

Dispensationer til særlige vilkår til reeksamen:

Der kan søges dispensation eller ændring af allerede givet dispensation til og med d. 13. maj 2020.

Har du brug for en helt ny dispensation, fordi eksamen er ændret, så søg via mit.au.dk hurtigst muligt og senest d. 13. maj.

Har du allerede søgt og fået en dispensation, som nu skal ændres pga. eksamensformen, så kontakt venligst din sagsbehandler - kontaktinformationen finder du i højre side af det brev, du har fået.


Dispensationer til særlige vilkår til sommereksamen:

Der kan søges dispensation eller ændring af allerede givet dispensation til og med d. 25. maj 2020. Har du brug for en dispensation, fordi eksamen er ændret, så søg hurtigst muligt og senest d. 25. maj.

Skal du søge en helt ny dispensation, så søg via mit.au.dk, senest d. 25. maj.

Har du allerede søgt og fået en dispensation, som nu skal ændres pga. eksamensformen, så kontakt venligst din sagsbehandler - kontaktinformationen finder du i højre side af det brev, du har fået.

Siden opdateres løbende

Kontakt

Den kursusansvarlige, hvis det drejer sig om eksamensformen.

Eksamenskontoret, hvis det drejer sig om eksamensplanen, fx overlap af eksamener:

Introduktion til Digital Eksamen Se introduktion til Digital Eksamen under Corona/COVID-19

ITX Flex benyttes ikke

Vær opmærksom på, at ITX Flex IKKE benyttes til den omlagte eksamen (sommer 20) og den omlagte reeksamen (vinter 19-20)

Kursusændringer

Find information om ændringer af kurser på grund af Corona/COVID-19 under 'Undervisning' > 'COVID-19 kursusændringer'

Information fra fakultetet

Under 'Corona' i menuen finder du blandt andet beskeder og infomails fra studieadministrationen og prodekanen, kontaktinfo til studievejledningen og Studieservice m.m. som følge af Corona/COVID-19

Eksamensplan sommer (og reeksamen vinter)

Din eksamensplan sommer (og reeksamen vinter)

Find din personlige eksamensplan herunder: