Eksamensplan vinter

Vigtigt at vide om eksamensplanen

Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen.

Hvis du ønsker at bytte eksamenstid med en studiekammerat til mundtlig eksamen, skal du selv orientere underviseren om dette. Eksamenskontoret er ikke involveret i bytning af hold eller eksamenstider.

Lokalerne vil blive opdateret løbende, så husk at tjekke din eksamensplan for eventuelle ændringer.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Desværre vil nogle eksamenstilmeldinger fejlagtigt blive afvist i systemet - dette gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. Der arbejdes løbende på at få de afviste eksamenstilmeldinger godkendt, og hvis det pågældende kursus er indskrevet i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden.

Mere information

I menuen til venstre finder du vigtig informationen om blandt andet mødetider, hjælpemidler, eksamenssnyd, sygdom og digital eksamen.

Eksamensplan - Vinter

Den endelige eksamensplan vises herunder:

Din eksamensplan - Vinter

Find din personlige eksamensplan herunder: