Førsteårsprøven

Du skal bestå førsteårsprøven på første studieår dvs. senest 31. august.

Førsteårsprøven udgøres af 50 ECTS ud af de 60 ECTS kurser på uddannelsens første år. Det fremgår af din  studieordning, hvilke eksamener der indgår i dit første studieår.

Du bliver automatisk tilmeldt alle eksamener på første studieår. Du kan ikke afmelde det første eksamensforsøg uden dispensation.

Frister:

1. semesters kurser: Det seneste tidspunkt for at bestå er ved reeksamen i maj/juni.
2. semester kurser: Det seneste tidspunkt for at bestå er ved reeksamen i august.

Du har kun to eksamensforsøg i de kurser, der indgår i førsteårsprøven.

Hvis du ikke består førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet. 

Man kan søge om dispensation fra førsteårsprøvens krav på grund af usædvanlige forhold.

Du kan læse mere om dispensationer under 'Studievejledning' i menuen. Dispensationsansøgningen skal sendes via mitstudie.au.dk.

Er du i tvivl, så spørg din studievejleder eller kontakt Nat-Tech Studieservice: studieservice.nat-tech@au.dk.


    For studerende der er startet på bacheloruddannelsen i 2019 eller tidligere, består førsteårprøven af alle kurser på uddannelsens første år, dvs. i alt 60 ECTS.