Studienævn og studieledere

De tre studienævn: Board of Studies of Natural Sciences, Board of Studies of Technical Sciences og Studienævnet for Molekylær Medicin behandler alle former for ansøgninger om dispensationer vedrørende eksamen,  forhånds- og endelig godkendelse af merit, Herudover behandler studienævnene bl.a. uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordner og referater:

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensations- og meritsager for studienævnet, bachelor-og kandidatkontrakter, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, kvalitetssikring af uddannelser, eksamensklager m.v.

NB:Dispensation og merit søges via mitstudie.au.dk.


Kontakt studienævnene på følgende mailadresser:

Board of Studies of Natural Sciences

Molekylær medicin

Board of Studies of Technical Sciences

 

Studieledere:

Finn Borchsenius er fungerende studieleder for følgende uddannelser:

 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Datalogi
 • Fysik
 • Astronomi
 • Geologi
 • It
 • Kemi
 • Matematik
 • Matematikøkonomi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

Bernd Wollenweber er studieleder for følgende uddannelser:

 • Jordbrug, fødevarer og miljø
 • Agrobiologi
 • Agro-Environmental Management
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Claus Oxvig er studieleder for

 • Molekylær medicin

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi


Studielederne træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.nat-tech@au.dk, hvis du ønsker at få en tid