IFA's Studenterrepræsentation (ISR)

IFAs Studenterrepræsentation er en gruppe studerende på Fysik og Astronomi, som repræsenterer alle studerende på instituttet i direkte dialog med IFAs ledelse. ISR videregiver informationer og spørgsmål til de studerende fra administrationen, og bringer ligeledes spørgsmål og kommentarer fra de studerende den anden vej. Derudover behandles problemstillinger og ændringer i samarbejde med ledelsen for at sikre de studerendes medbestemmelse.

ISR holder møder for alle studerende på instituttet, hvor man kan stille yderligere spørgsmål til tidligere information, eller komme med nye forslag.

Derudover kan ISR kontaktes på mail (isr.phys@studorg.au.dk) eller på facebook (www.facebook.com/IFAstudenterrep).

Anonyme forslag kan afleveres i ISRs dueslag i postrummet på IFA.

Medlemmer af ISR består af to repræsentanter fra hver årgang og er valgt af de studerende på årlig basis. Førsteårsstuderende vælger deres første repræsentanter i slutningen af første semester.